29.2.2016 vuosikokouksen pöytäkirja

RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY PÖYTÄKIRJA

VUOSIKOKOUS

Ajankohta: 29.2.2016 klo 19-
Paikka: Ravintola Etappi 22, Rauma
Läsnä: kts. erillinen liite
Käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 19.12.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hakala, sihteeriksi Anniina Aho, pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Pirttikoski ja Janika Karenmaa ja ääntenlaskijoiksi Noora Mantere ja Elisa Haatainen.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu julkaistu ensimmäisen kerran yhdistyksen kotisivuilla joulukuussa 2015. Kutsu kera esityslistan julkaistu yhdistyksen nettisivuilla helmikuun alussa ja Raumalaisen yhdistyspalstalla helmikuun alussa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.
5. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat
Todettiin kokouksen osanottajat, yhteensä 28 osanottajaa joista 28 äänioikeutettuja.
6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Näyttelyjaostolle tilinpäätös esitettiin vuosikokouksessa.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Jorma Tikkanen esittää, että tilinpäätös vahvistetaan, myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Vahvistettiin tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Jorma Tikkanen toimi puheenjohtajana tässä kohdassa.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruus.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio. Näyttelyjaostolle tulo- ja menoarvio esitettiin vuosikokouksessa. Talousarvioon budjetoitiin 1000 euroa Majan edustalle laitettavaa salaojaa varten.
Hallituksen ehdotus jäsenmaksuista; 20e/varsinainen jäsen, 5e/ perhejäsenet, 10e/nuorisojäsen, 5e/kirjaamismaksu kaikilta uusilta varsinaisilta ja nuorisojäseniltä. Laskutuslisä 2e/paperilasku. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ja siitä seuraava muistutuslisä 5e. Vahvistettiin jäsenmaksut hallituksen ehdotuksen mukaan.
Toimihenkilöille ei makseta palkkioita.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hakala.
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa: Elisa Haatainen, Iiris Mäki-Jaakkola, Taija Salomäki, Vilma Sjölund)
Ehdotettu: Taina Kauhanen, Katja Äärilä, Timo Lahtinen, Taija Salomäki, Netta Elomaa
Valittiin Taija Salomäki, Netta Elomaa, Timo Lahtinen, Katja Äärilä
11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
Valittiin toiminnantarkastajiksi Erja Lajunen ja Mirja Elkomaa-Tikkanen ja varamiehiksi Tiina Puisto ja Anja Alanen.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 20.08
Pöytäkirjan vakuudeksi
Mikko Hakala Anniina Aho
Puheenjohtaja sihteeri