Ylimääräinen vuosikokous 21.8.2017 esityslista

RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY                               ESITYSLISTA

VUOSIKOKOUS

Ajankohta: 21.8.2017 klo 19.00-

Paikka RKS:n maja, Pulttivahe 1, 26100 Rauma

Käsiteltävät asiat:

 

  1. Kokouksen avaus

 

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 

  1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

-Vuosikokouksen päivämäärä julkaistu yhdistyksen kotisivuilla ensimmäisen kerran 10.8.2017. Kutsu julkaistu esityslistan kera yhdistyksen nettisivuilla 11.8.2017 ja Raumalaisen yhdistyspalstalla 12.8.2017.

 

  1. Työjärjestyksen hyväksyminen

 

  1. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat

 

  1. Valitaan hallituksen jäsen aiemmin tällä kaudella eronneen Timo Lahtisen tilalle
  2. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

-Kunniajäsen

-Agilityjaos on vuokraamassa kisamittaista hallia Eurajoelta. Hallitus on puoltanut hallihanketta.

-Parkkipaikkahanke

  1. Kokouksen päättäminen

Vuosikokouksen pöytäkirja 2017

VUOSIKOKOUS

Ajankohta: 28.2.2017 klo 19-
Paikka: Ravintola Etappi 22, Rauma
Läsnä: kts. erillinen liite

Käsiteltävät asiat:

1.Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 19.02.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hakala, sihteeriksi Anniina Aho, pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Niemeläinen ja Krista Laukkanen ja ääntenlaskijoiksi Katja Äärilä ja Tiina Puisto.

3.Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu julkaistu ensimmäisen kerran yhdistyksen kotisivuilla joulukuussa 2016. Kutsu kera esityslistan julkaistu yhdistyksen nettisivuilla helmikuun puolessa välissä ja Raumalaisen yhdistyspalstalla tammikuussa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.

5.Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat
Todettiin kokouksen osanottajat, yhteensä 25 osanottajaa joista 24 äänioikeutettuja.

6.Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Näyttelyjaostolle tilinpäätös esitettiin vuosikokouksessa.

7.Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Marjo Heino esittää, että tilinpäätös vahvistetaan, myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Vahvistettiin tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruus.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio. Näyttelyjaostolle tulo- ja menoarvio esitettiin vuosikokouksessa.

Hallituksen ehdotus jäsenmaksuista; 20e/varsinainen jäsen, 5e/ perhejäsenet, 10e/nuorisojäsen, 5e/kirjaamismaksu kaikilta uusilta varsinaisilta ja nuorisojäseniltä. Laskutuslisä 2e/paperilasku. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ja siitä seuraava muistutuslisä 5e.
2 muistutusta, jonka jälkeen katsotaan jäsen eronneeksi. Vahvistettiin jäsenmaksut hallituksen ehdotuksen mukaan.

Toimihenkilöille ei makseta palkkioita.

9.Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Heino.

10.Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa: Anniina Aho, Elina Juusela, Mia Beckingham, Terhi Hakala)
Ehdotettu: Jonna Sirkki, Tiina Puisto, Anniina Aho, Mia Beckingham, Terhi Hakala
Valittiin Anniina Aho, Mia Beckingham, Terhi Hakala, Jonna Sirkki

11.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
Valittiin toiminnantarkastajiksi Erja Lajunen ja Mirja Elkomaa-Tikkanen ja varamiehiksi Tiina Puisto ja Anja Alanen.

12.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus ehdottaa vuoden koira-kilpailuihin yleistä sääntöä, jonka mukaan lajista riippumatta vuoden koira-kilpailuihin huomioon otetaan vain ne tulokset, joita saavuttaessaan koirakko on edustanut Rauman Käyttö- ja Seurakoiria.

Kirjataan tämä sääntöihin. Sääntöä sovelletaan lajikohtaisesti riippuen lajin luonteesta.

RKS:n osallistuminen Rauma Shown järjestelyihin vuodesta 2018 eteenpäin:

Vuoden 2018 ja 2019 näyttelyt on jo anottu. Vuoden 2020 näyttely on anottava kesän loppuun mennessä. Uusi hallitus ottaa asian käsittelyyn kevään kokouksissa. Myös vuoden 2017 näyttelyn järjestelyiden hoitaminen RKS:n osalta käsitellään uuden hallituksen kesken pikimmiten.

13.Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 20.06

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mikko Hakala                               Anniina Aho
Puheenjohtaja                             sihteeri

Toimintasuunnitelma 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

 

Yleistä

Kauden avajaiset pyritään järjestämään keväällä. Jatketaan koko jäsenistölle tarkoitettuja yhteisiä tapaamisia erilaisten koiraharrastukseen liittyvien teemojen parissa. Pyritään saamaan uusia harrastajia mukaan toimintaan eri lajeihin, myös peruskursseille ilman kilpailullisia tavoitteita.

Rauman Evidensia myöntää vuonna 2017 RKS:n jäsenille -10% alennuksen klinikan palveluista, tarvikkeista ja ruoasta. Alennuskortin voi noutaa klinikalta. Alennus on voimassa vuoden 2017 loppuun.

 

Luonnetestit 2017

Vuodelle 2017 on anottu vain yksi testi syyskuun ensimmäiseen viikonloppuun 2. – 3.9.2017, tuomareiksi on pyydetty samat kuin edellisinä vuosina eli Jorma Lankinen ja Sirpa Heilä.

 

Tiedotus

Jäsenistölle julkaistaan kevättiedote ja syystiedote sähköisesti yhdistyksen internetsivuilla. Yhdistyksen nettisivut pidetään ajan tasalla. Yhdistyksen sivuilla ei julkaista yritysten ilmoituksia (koskee myös facebook-sivua). Raumalainen ja nettisivut on edelleen yhdistyksemme tiedotuskanava.

 

Maja, kenttä ja kalusto

Keväällä pidetään majan ja kentän siivoustalkoot.

Kentälle laitetaan resurssien mukaan kohtuullisin kustannuksin salaojaputki, jotta majan edustan märin paikka saadaan kuivaksi. Selvitetään Ravakka-rahoituksen mahdollisuutta isompien hankkeiden osalta. Näyttelyjaos ei osallistu kentän kunnostukseen.

 

Kartoitetaan majan kuntoa ja nurmikenttää kunnostetaan resurssien mukaan.

 

Hankitaan uusi huussi majan läheisyyteen.

 

 

Agilityjaos

Talvikauden agilityharjoitukset pidetään Susivuorella “Hukkasuulissa”. Ensi talveksi haaveena löytää lämmin ja tilava halli.

Kesäkauden agilityharjoitukset pidetään Susivuoren koirakentällä.

Epävirallisia kilpailuja järjestetään resurssien mukaan.

Virallisia kilpailutapahtumia järjestetään 3 kpl:

* 5.- 6.6.2017

* 21.- 23.7.2017

* 9.- 10.9.2017

Uudet agilityn SM-joukkueen valintakriteerit vuodelle 2017: Joukkueen jäsenet valitaan Sagin rankingin perusteella paremmuusjärjestyksessä. Mikäli rankingista ei löydy kaikkia joukkueen jäseniä, voidaan tarvittaessa hyödyntää Agiwebin pistelaskujärjestelmää paremmuusjärjestys huomioon ottaen. Joukkue valitaan noin kaksi viikkoa ennen ilmoittautumisen päättymistä. Tarkempi päivä ilmoitetaan lähempänä kisa-ajankohtaa.

Harrastajainfoja ja luentoja pidetään tarpeen mukaan. Vanhoja esteitä ja kalustusta kunnostetaan ja uusia hankitaan tarpeen vaatiessa.

Lähetetään harrastajia toimihenkilö – ja koulutusohjaajakursseille tarpeen vaatiessa.

Hankitaan ulkopuolisia kouluttajia tarpeen mukaan

Osallistutaan Rauma show-näyttelyn järjestämiseen. Järjestetään mätsäri mikäli innokkaita järjestäjiä löytyy.

Agilityohjaajille järjestetään fysiikkatreenit, mikäli tarpeeksi osallistujia löytyy. Kursseista, koulutuksista ja leireistä lisätietoja RKS:n nettisivuilta: http://rks.fi Agilityleirin järjestäminen kesä/syksyn 2017 aikana.

Tuetaan mahdollisesti jäsenten arvokisoihin osallistumisia ja tarvittaessa matkakustannuksia. Erilaisia tukitapahtumia voidaan järjestää rahojen keräämiseksi.

Vuoden agilitykoira-kilpailuun tulee muutos vuodesta 2017 eteenpäin: 5 kilpailutuloksen sijaan huomioon otetaan jatkossa 10 parasta tulosta. Muuten pistelaskusäännöt pysyvät ennallaan.

 

Junnujaos

Junnujen on tarkoitus osallistua Rauman Show’n järjestelyihin samoissa tehtävissä, kuin aikaisemminkin. Junnut ovat kuitenkin valmiita auttamaan muissakin tehtävissä.

Junnuille on tarkoitus järjestää ohjelmaa kesäkaudella (toukokuu- kesäkuu sekä elokuu-syyskuu). Treeneissä on tarkoitus kokeilla edellisen vuoden tapaan eri lajeja sekä käydä kimppalenkeillä. Treenien päivää ei ole vielä päätetty.

Junior handler-treenejä järjestetään talvikaudella kerran kuukaudessa. Keväällä kartoitetaan tilanne ryhmäläisiltä, kuinka paljon he haluavat treenejä jatkossa. Mahdollisesti kysytään ulkopuolista vierailijaa kouluttamaan ryhmäämme.

Agilityryhmä jatkaa toimintaansa maaliskuulle saakka.

 

 

Palveluskoirajaos

-kesäkausi treenataan Susivuoren koirakentällä maanantaisin ja keskiviikkoisin

-talvikauden treenejä pyritään järjestämään resurssien mukaan.

-harrasteinfoja pidetään tarvittaessa

-koulutuksia ja luentoja pidetään mahdollisuuksien mukaan

-ulkopuolisia kouluttajia hankitaan mahdollisesti

-tarpeen vaatiessa lähetetään harrastajia toimihenkilö- ja koulutusohjaajakurssille

-osallistutaan avajaisiin ja Rauma Showhun

-kokeita pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan

-vanhoja esteitä ja kalustoa kunnostetaan ja uusia hankitaan tarpeen mukaan

 

Tokojaos

Kesän ohjatut koulutukset alkavat perinteisesti Vapun jälkeen. Tiistai- ja torstai-illat on varattu TOKOa harrastaville. Ohjattuja koulutuksia järjestetään touko-kesäkuussa sekä elo-syyskuussa. Talvikautena jatketaan harjoittelua omatoimisesti, mutta yhdessä tokoa treenaavien tavoitteellisen (kisaavat/kisoihin tähtäävät) tokoryhmän muodossa.

Ulkopuolinen tokokoulutuspäivä/-viikonloppu on suunnitteilla.

Virallisia tokokokeita järjestetään 2kpl (heinäkuu, ja syyskuu). Lisäksi järjestetään möllitokokoe/kokeita tarpeen mukaan.

Pyritään osallistumaan joukkueena SM-kisoihin ja piirimestaruuskisoihin. SM-kisajoukkueeseen hakeneille järjestetään keväällä yhteisiä treenihetkiä.

Osallistutaan Rauma Shown 2017 järjestämiseen.

Rally-Toko

Kesäkautena joitakin ohjattuja rally-tokokursseja järjestetään RKS:n kentällä tiistai- ja/tai torstai-iltaisin. Lisäksi tavoitteellisille omatoimitreenaajille perustetaan oma, kesäkautena viikoittain kokoontuva ryhmä. Pyritään saamaan RKS:lta oma joukkue rally-tokon suomenmestaruuskilpailuihin 19. elokuuta Seinäjoelle ja RKS:a edustavia kisaajia myös Satakunnan ensimmäisiin rally-tokon piirimestaruuskisoihin Ikaalisiin viikkoa myöhemmin. Talvikautena jatketaan omatoimisia treenejä harvakseltaan.

 

Näyttelyjaos

Näyttelyjaos järjestää mahdollisuuksien mukaan näyttelykoulutusta ja kursseja. Koulutukseen tarvitaan lisää ohjaajia ja tiloja.  Tarvittaessa järjestetään näyttelymatkoja.

Näyttelyjaos osallistuu Rauma Show näyttelytoimikunnan toimintaan. Vuoden 2017 näyttelyn toimikunnassa edustajat ovat Harri Natunen, näyttelytoimikunnan puheenjohtaja, ja Carita Natunen, näyttelyn sihteeri.  Toimistopäällikön paikka / edustus auki. Näyttelyn ajaksi tulevat toimistopäällikkö ja tuomarisihteeri yhdistyksen ulkopuolelta. Näyttely järjestetään Lähdepellon Urheilualueella 27.–28.5.2017, yhdessä Rauman Maalaiskunnan Metsästäjien, Rauman Ympäristön Urheilumetsästäjien, Rauman Seudun Erämiesten ja Rauman Metsästysseuran kanssa. Järjestäville seuroille järjestetään infotilaisuus 15.5. näyttelyalueella, jonne kaikkien seurojen jäsenet ja jaostovastaavat ovat tervetulleita keskustelemaan näyttelyn järjestämisestä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista.  Tilaisuudessa käydään läpi myös turvallisuusasioita.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös Suomen Schipperke ry:n ja Suomen Australiankarjakoirat ry:n erikoisnäyttelyt.

Näyttelyjaos järjestää 1.2. ravintola Gotossa koulutuksen, jossa vetäjänä on Pekka Teini ja aiheena hankalat asiakastilanteet. Koulutus on räätälöity koiranäyttely-teemaan ja tarkoitettu niille, jotka tulevat näyttelyyn talkootöihin.

Järjestetään 4.4. näyttelyn suunnittelu- ja infotilaisuus jaostovastaavien kanssa.

Osallistutaan KoiraExpoon. Osallistutaan jaostovastaavan mahdollisen MV tai EUV matkan kuluihin. Tuetaan arvokisoissa palkittuja jäseniä.

 

VEPEjaos

Vepevastaavana aloittaa Tiina Justen.

Alkuvuodesta jaos osti peräkärryn veneen kuljetukseen. Muita pienempiä hankintoja on suunnitteilla, kuten pelastuspuku.

Rantana toimii jatkossa edelleen Vilokari ja maanpäännokka on jaoksen käytössä noin kerran viikossa

Match Show järjestetään maaliskuussa ja ainakin yksi tämän lisäksi(keväällä)

Soven järjestämistä suunniteltu alustavasti.

Toimintakertomus 2016

RAUMAN KÄYTTÖ JA SEURAKOIRAT RY

TOIMINTAKERTOMUS 2016

 

Yleistä

Vuosi 2016 oli yhdistyksen 48.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden alussa 295 jäsentä (3 kunniajäsentä, 248 varsinaista jäsentä, 28 perhejäsentä, 16 nuorisojäsentä) ja vuoden lopussa 310 jäsentä (3 kunniajäsentä, 269 varsinaista jäsentä, 31 perhejäsentä, 7 nuorisojäsentä).

Yhdistys on Suomen Kennelliiton, Satakunnan kennelpiirin, Suomen Palveluskoiraliiton jäsen ja Suomen Agilityliiton jäsen. Yhdistyksen edustajina Satakunnan kennelpiiri ry:ssä, Leena Uskali-Leskinen (nuorisovastaava), Carita Natunen (näyttelyohjaaja) ja Mikko Hakala (agilityvastaava).

 

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 29.2.2016 ravintola Etapissa. Paikalla oli yhteensä 28 osanottajaa, joista 28 oli äänivaltaisia. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hakala. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen Taija Salomäki. Iiris Mäki-Jaakkola ja Elisa Haatainen erosivat. Hallituksessa edelleen jatkoivat Anniina Aho, Elina Juusela, Terhi Hakala ja Mia Beckingham. Uusina hallituksen jäseninä aloittivat Netta Elomaa, Timo Lahtinen ja Katja Äärilä.

 

Hallitus

Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa varsinaiseen kokoukseen, minkä lisäksi yhteyttä pidettiin sähköpostilla. Hallituksen varsinaiset jäsenet olivat (kokouskerrat suluissa): puheenjohtaja Mikko Hakala(7), sihteeri ja varapuheenjohtaja Anniina Aho(7), jäsensihteeri Katja Äärilä(6), rahastonhoitaja Mia Beckingham(4), agilityvastaava Terhi Hakala(5), junnuvastaava Netta Elomaa(5), pk-vastaava Elina Juusela(4), kalustonhoitaja Timo Lahtinen(4), tokovastaava Taija Salomäki(6).

 

Maja, kenttä ja kalusto

Majan siivoustalkoot pidettiin 18.4. hallituksen voimin.

Ruohonleikkuusta ulkokaudella vastasivat pääasiassa Ilkka Sten ja Anja Alanen.

 

Tiedotus ja julkaisutoiminta

Jäsenistölle on toimintavuoden aikana tehty kaksi sähköistä tiedotetta; kevättiedote sekä syystiedote. Tiedotteet julkaistiin yhdistyksen internetsivuilla ja facebook-sivulla. Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu Raumalaisen yhdistyspalstalla.

Jaostot hoitavat lehti-ilmoitukset itsenäisesti. Lisäksi toiminnasta on ilmoitettu yhdistyksen facebook-sivulla ja jaostojen omissa facebook-ryhmissä. Internet-sivujen päivittämisestä vastaa pääsääntöisesti Mikko Hakala. Jaostot päivittävät sivuilta oman osuutensa. Internetsivut hakkeroitiin ja jouduttiin uusimaan kokonaan. Tästä johtuen sisältö on vielä osittain puutteellista.

 

Yhteinen toiminta

Kevätkauden avajaiset järjestettiin omalla susivuoren kentällä 29.4.2016. Tapahtuma piti sisällään pujottelukilpailun, lajinäytöksen, nopeuskilpailun ja lindkoer-kilpailun. Paikalla oli myös buffetti. Kaikki jaostot osallistuivat avajaisten järjestelyihin ja talkoisiin etukäteen ja paikanpäällä.

Lisäksi jaostot ovat järjestäneet lukuisia tapahtumia, kokeita ja koulutuksia omana toimintanaan.

 

Luonnetestit 2016

Rauman Käyttö- ja Seurakoirat ry järjesti luonnetestin 2.7.2016, tähän testiin osallistui yhdeksän koiraa.

Toinen testi järjestettiin 4.9.2016, tähän testiin osallistui 8 koiraa. Testit oli alun perin anottu kaksipäiväisinä, mutta kummastakin testistä, jouduttiin toinen päivä peruuttamaan. Tuomareina molemmissa testeissä olivat Jorma Lankinen ja Sirpa Heilä.

 

Agilityjaos

Koulutus

Talvikauden agilityharjoituksia pidettiin alkuvuodesta 2016 Paneliasta vuokratussa “Sika-Areena” hallissa. Ryhmäläisiä oli 46. Kesäkausi (toukokuu-lokakuu) harjoiteltiin Susivuoren kentällä. Ryhmäläisiä oli 68. Loppuvuosi on harjoiteltu Susivuoren alueelta vuokratussa agilityhallissa – Hukkasuulissa. Ryhmäläisiä 55. Ohjattuja harjoituksia pidettiin lähes joka arkipäivä. Ryhmiä on vuoden aikana pidetty 20 koulutusohjaajaan voimin.

Agilityjaoksen järjestämät kurssit:

Ville Liukka 12.3. (osallistujia 14) Tanja Kurikka 18.10. (osallistujia 13) ja 15.11 (osallistujia 15) Heidi Karanko 6.11 (osallistujia 11) Ohjaajien fysiikkatreenit pidettiin kevään 2016 aikana Rauman talviharjoitteluhallissa. Vetäjänä toimi Topi Hellsten. Osallistujia 17.

Kilpailut

6.-7.6.2016 pidettiin agilityn iltakisat. Kolme kilpailua 3-luokille ja kaksi kisaa 1-2- luokille. Startteja yhteensä 304 kappaletta

22.–24.7.2016 järjestettiin ”Agipitsi” -nimellä kulkeva agilitytapahtuma. Startteja viikonlopun aikana yhteensä 1164 kappaletta.

10.–11.9. järjestettiin syyskisat, jotka olivat samalla seuramestaruus – ja piirimestaruuskisat. Startteja yhteensä 367 kappaletta.

Virallisten kisojen startteja oli yhteensä 1835 kpl.

Epävirallisia agilitykilpailuja järjestettiin vuoden aikana kymmenen. Agilityn Suomenmestaruuskisoissa RKS:a edusti seuraavat joukkueet:

MINIT:

Anniina Aho ja Lumo

Maarit Merilä ja Koru

Mari Lehtimäki ja Topi

Maiju Valtonen ja Frey

Varalla: Mari Lehtimäki ja Tyyne

MEDIT:

Terhi Hakala ja Ziki

Mikko Hakala ja Flippi Taru Mäkinen ja Zip

Anniina Aho ja Masteri

MAXIT

Janika Karenmaa ja Ross

Marianna Vähä-Ettala ja Urho

Markus Raitanen ja Ira

Janika Karenmaa ja Bolt

Varalla: Janika Karenmaa ja Lumi

 

RKS:n seuramestarit 2016:

MINIT:

1.Jackrusselinterrieri ”Tyyne” ohj. Mari Lehtimäki

2.Kääpiösnautseri ”Dex” ohj. Tiina Puisto

3.Kooikerhondje ”Kiia” ohj. Viivi Lehtinen

MEDIT:

1.Espanjanvesikoira “Ziki” ohj. Terhi Hakala

2.Lagotto romagnolo “Gina” ohj. Hanna Ruohomäki

3.Novascotiannoutaja ”Viivi” ohj. Camilla Korte

MAXIT:

1.Partacollie ”Urho” ohj. Marianna Vähä-Ettala

2.Saksanpaimenkoira ”Pink” ohj. Helena Heino

3.Saksanpaimenkoira “Fifi” ohj. Helena Heino

Satakunnan piirimestaruuskilpailuissa espanjanvesikoira ”Zip” ohj. Taru Mäkinen voittivat medien piirimestaruuden ja parsonrussellinterrieri ”Masteri” ohj. Anniina Aho sijoittuivat samassa kisassa kolmanneksi.

Helena Heino voitti saksanpaimenkoira ”Fifin” kanssa Suomen mestaruuden junioreiden SM-kisoissa. Helena tuli pronssille samassa kisassa saksanpaimenkoira ”Sissin” kanssa. Helena Heino ja saksanpaimenkoirat ”Hippu, Pink ja Fifi” olivat edustamassa Suomea junioreiden European Open- kisoissa Slovakiassa. Helena ja ”Pink” sijoittuivat kisoissa toiseksi.

Muuta

Agilitykouluttajat pitivät suunnittelupalavereja kesän ja talven koulutuksista kaksi kertaa.

Kisojen järjestämisestä pidettiin palavereja kisatoimikunnan kesken kaksi kertaa.

Agilityharrastajille pidettiin keväällä infotilaisuus, jossa kerrottiin kesän harjoituksista, kisoista ja muusta ohjelmasta. Match Show järjestettiin Paneliassa 10.1., Susivuoren kentällä 14.8. sekä Hukkasuulissa 3.12.

Pikkujoulut pidettiin 2.12.2016 kahvila- ravintola Tornissa. Osallistujia 17.

Agilityjaos osti uusia esteitä (laskettava puomi).

Agilityn kisatöissä talkootunteja kertyi harrastajille yhteensä 1550. Tähän lukemaan laskettu vain kisapäivinä tapahtunut talkootyö, joten muuta talkootyötä tässä lukemassa ei ole huomioitu. Talkootyötä kisojen ulkopuolella on kuitenkin tehty useita satoja tunteja monien henkilöiden toimesta.

Agilityjaos osallistui Rauma shown talkootöihin osallistumalla rokotustarkastuksiin. Agisählyporukka osallistui Agisähly- turnaukseen 30.1.2016. Agilityleiri järjestettiin Pohjantilalla 16.–18.9.2016 Kouluttajana leirillä Juha Orenius. Leirille osallistui 12 henkilöä. Helena Heino valittiin SAGIn vuoden 2016 Nuoreksi agilityharrastajaksi alle 14 v. sarjassa.

 

Junnujaos

Junnuille järjestettiin toukokuusta syyskuun loppuun kerran viikossa treenejä (heinäkuu taukoa) torstaisin. Junnut kokeilivat eri lajeja kuten agility, toko, vesipelastus, rallytoko, pk haku, junior handler. Lisäksi junnut kävivät kimppalenkeillä. Treenejä veti pääasiassa jaostovastaava Netta, mutta myös Elisa Haatainen, Noora Mantere, Leena Uskali- Leskinen, Krista Salminen, Melina Ylinentalo sekä Annika Tammisto.

Junnut osallistuivat toukokuussa näyttelyn järjestämiseen. Junnut hoitivat kehähuoltoa tuttuun tapaan. Ahkeria junnuja oli töissä 16. Kiitokseksi junnuille järjestettiin rallytoko-koulutus kesäkuussa, jossa paikalla oli kahdeksan junnua. Koulutuksessa kouluttajana oli Miia Hellsten.

Junior handler- treenejä on järjestetty noin kerran kuukaudessa. Talvella junnut treenasivat välillä Paneliassa RKS:n agilityn sika-areenalla ja välillä Lunatanin hallissa Vermuntilassa. Ryhmään kuului kahdeksan nuorta, joista muutama kilpailee lajissa erittäin aktiivisesti ja osa hieman harvemmin. Ryhmän treenit on vetänyt koko vuoden ajalta jaostovastaava Netta Elomaa. Vierailevana kouluttaja kävi maaliskuussa ja heinäkuussa Katriina Mäenpää Nokialta.

Emma Beckingham voitti satakunnan JH-piirinmestaruuden ja JH SM-osakilpailun Vaasassa.

Talvikaudella, marraskuun alussa junnuilla alkoi agilityryhmä. Treenejä järjestetään kuusi kappaletta (marras-maaliskuu) ja ryhmässä treenaa kuusi nuorta. Treenejä järjestää jaostovastaava Netta Elomaa.

Rauman Seudun osuuspankki myönsi RKS:lle 400€ yhden nuoren palkkaamiseksi kesätöihin. Työpaikasta ilmoitettiin yhdistyksen nettisivuilla ja Facebook-ryhmässä. Hallitus valitsi Emma Beckinghamin kesätyöntekijäksi kahden hakijan joukosta. Tehtäviin kuului majan ja ympäristön kunnossapito- ja siivoustöitä, sekä jaostojen avustamista eri tapahtumissa.

Helena Heino osallistui Saksanpaimenkoira Sissin kanssa nuori koirataituri-kilpailuun. Saavutuksena Helsingin osakilpailuvoitto ja finaalin 4.sija.

RKS:n junioritoimintaa esiteltiin Kennelliiton KoiraExpossa.

 

Palveluskoirajaos

Pk-treenit pyörivät pienryhmässä koirakoulu Lunatanin lämpimässä hallissa Vermuntilassa erikseen sovittuina päivinä.

Keväällä treenit jatkuivat maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18 alkaen RKS:n omalla kentällä Susivuoressa. Treenit sisälsivät myös mahdollisuuden ampumiseen puolen tunnin ajan.

Pk-jaos osallistui avajaisten järjestämiseen ja oli mukana lajinäytöksessä. Rauma Showssa Pk-jaoksen vastuulla oli kahviosta huolehtiminen.

Vuonna 2016 ei järjestetty kokeita.

 

Tokojaos

Toukokuussa alkoivat kurssimuotoiset ryhmät kerran viikossa iltaisin kentällä. Ryhmiä olivat pennut, perustottelevaisuusryhmä, alokkaaseen tähtäävät ja kilpailevat. Ryhmäkoko oli maksimissaan 10 koirakkoa, pennuissa oli enemmän.

Kesätauon jälkeen (elokuussa) kurssit jatkuivat uudelleen. Samat kurssimuotoiset- ryhmät jatkoivat, joita järjestettiin keväällä. Ryhmäkohtaisissa osallistujamäärissä ei ollut suurta eroa verrattuna kevään koulutuksiin.

Marraskuusta alkaen järjestetään tavoitteellisesti, mutta omatoimisesti yhdessä tokoa treenaaville treenitila viikoittaiselle harjoittelulle talvikaudeksi. Treenit jatkuvat aina seuraavan vuoden maaliskuuhun asti. Treenit pidetään Vermuntilassa, Lunatanin hallissa. Koirakoita on mukana 9kpl.

Virallisia tokokokeita järjestettiin 2kpl, kesäkuussa ja syyskuussa. Kesäkuun 9.6.2016 kokeeseen osallistui 12 koirakkoa. Syyskuun 18.9. kokeeseen osallistui 20 koirakkoa. Syyskuun koe oli myös seuramestaruuskoe. Vuoden 2016 seuramestari on Elina Juusela ja Diva (Tämä on Geisha).

5.11.2016 järjestettiin jaoston pikkujoulut/halloweenit Sammulassa Narvijärjellä. Osallistujia oli 9 henkilöä.

Tokojaos osallistui Rauma Shown järjestämiseen.

 

Rally-Toko

Ohjattuja rally-tokokursseja järjestettiin kesäkautena yhteensä seitsemän kappaletta ja tämän lisäksi kertaluontoisia ns. ”teemailta” treenejä kolme kappaletta. Kurssit täyttyivät nopeaan ja kysyntää rally-tokokoulutukselle selvästi oli. Kurssitarjontaa suunnattiin rally-tokon vasta-alkajille, jatkoryhmäläisille, kisaaville, ylempien luokkien liikkeitä opetteleville ja ratatreeniä kaipaaville. Omatoimisten kimppatreenien vapaata koolle kutsumista ja tiedonkulkua harrastajien kesken helpottamaan perustettiin oma facebook-ryhmä, ”RKS Rallya koiramaisessa seurassa”.

Talvikaudeksi perustettiin kerran kuukaudessa kokoontuva omatoimitreeniryhmä, johon valittiin hakemusten perusteella 9kpl kaikentasoista koirakkoa. Ryhmä suunnittelee itsenäisesti treeninsä ja harjoittelee marraskuusta maaliskuuhun Lunatanin treenihallilla Vermuntilassa.

 

Näyttelyjaos

Näyttelyjaos on kokoontunut vuoden 2016 aikana 4 kertaa, joista yksi oli samalla myös infotilaisuus jaostovastaaville.

Näyttelyjaoksen jäsenten toiminta Rauma Show kansallisessa koiranäyttelyssä:

Harri Natunen, näyttelytoimikunnan puheenjohtaja, Leena Uskali-Leskinen, toimistopäällikkö, Carita Natunen, näyttelyn sihteeri. Näyttelyssä RKS:n yhteyshenkilönä toimi Mikko Hakala. Näyttelyn ulkopuolella jaoksen puheenjohtajan työtunnit n. 100 h/vuosi, toimistopäällikön työtunnit n. 200 h/vuosi, sihteerin työtunnit n. 500 h/vuosi.  Näyttely järjestettiin 14. – 15.5.2016 ja näyttelyn Best In Show oli pyreneittenkoira Chenespace Tarbésan.

2.5. pidettyyn seurojen infotilaisuuteen osallistui RKS:stä 5 henkilöä (PK, Agility, Toko).

Tuomarisihteeri hankittiin seuran ulkopuolelta.

 

Näyttelyjaoksen muu toiminta

Carita Natunen osallistui KoiraExpoon 6.-7.2. Vantaalla, järjestäjänä Suomen Kennelliitto ry.

Järjestettiin 5.3. kokouksen yhteydessä ensiapukurssi, aiheena erityisesti yleisötapahtumien ensiapu ihmisille ja koirille. Kurssin vetäjänä toimii SPR Rauman osasto. Kurssille osallistui 6 henkilöä.

Carita Natunen ja Leena Uskali-Leskinen tekivät omatoimimatkan Cruftsin koiranäyttelyyn, jonne näyttelyjaos korvasi junamatkat.

16.3. järjestettiin jaostovastaaville infotilaisuus näyttelyn tilanteesta; osallistujia 5 henkilöä, joista 3 näyttelyjaoksesta ja 2 yhdistyksen jäsentä, jotka vastasivat kahviotoiminnasta ja rokotustentarkastuksesta. Jaostovastaavat huolehtivat informaation kulusta oman jaoston sisällä.

25.5. pidetyssä jaoston palaverissa Leena Uskali-Leskinen kertoi, ettei jatka enää toimistopäällikön toimessa. RKS;n hallitusta on informoitu tilanteesta. Palautepalaveri pidettiin 31.5.; 5 osallistujaa.

 

VEPE-jaos

30.3. Vepevastaava vaihtui Marjo Heinosta Iiris Mäki-Jaakkolaksi

Keväällä ostettu kumivene ja muuta tarpeellista vepetarviketta.

16.5. palaveri

22.5. ensimmäinen treenikerta. Treenejä kesän aikana 22 kappaletta. Viimeinen treeni oli 9.9.

Treeneissä oli keskimäärin 5 kävijää.

3.9. Satakunnan noutajien kanssa yhteisnäytös Merimiestaitokilpailussa.

14.9. Palaveri

25.9. Koiratapahtuma missä Match Show ja muuta ohjelmaa.

Vuoden vaihteessa Vepevastaavaksi vaihtui Tiina Justén