Hallituksen kokous

Hallituksen kokous RKS ry:n majalla. Hallituksen käsiteltäväksi tarkoitetut asiat tulee toimittaa sihteerille kirjallisesti 7 päivää ennen kokousta, sihteerirks(at)gmail.com