Vuosikokous

Koska:
25.2.2020 @ 18:00
2020-02-25T18:00:00+02:00
2020-02-25T18:15:00+02:00
Yhteystiedot:
Sihteeri Mimoza Vierikko
0407542357

Yhdistyksen säännöissä mainitut vuosikokousasiat.

Ilmoittautuminen kahvitukseen viimeistään 17.2. tämän linkin kautta: https://forms.gle/W31LUVXkTQGqmkYP9

 

 

14§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Todetaan: a) kokouksen osanottajat
b) äänioikeutetut osanottajat
6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus sekä toimihenkilöiden palkkioiden suuruus.
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
11. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
13. Päätetään kokous.

15§ Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tammikuun loppuun mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.