VEPE eli vesipelastuskoe

Vesipelastuskokeella testataan koiran fyysistä kuntoa ja kykyä toimia vedessä.

Mitä on vesipelastuskoe?

Vesipelastuskoe koostuu erilaisista vedessä suoritettavista liikkeistä. Liikkeitä ovat mm. veneestä hyppy, veneen hinaus, esineen vienti ja hukkuvan pelastus. Liikkeet ja liikkeiden suoritustavat vaihtelevat tasoluokittain.

Mikä on lajin tarkoitus?

Vesipelastuskokeiden tarkoituksena on pitää yllä erityisesti landseer- ja newfoundlandinkoirarotuisten koirien pelastusvaistoa ja uintitaitoa.

Kokeen tarkoituksena on myös kehittää vesipelastuksen harrastajia ja heidän yhteistoimintaansa, lisätä tietoa koiran koulutuksesta ja sen soveltuvuudesta pelastustoimintaan vedessä sekä testata koiran rodunomaisia taipumuksia.

Miten harrastus aloitetaan?

Koiraa voi alkaa totuttaa veteen jo pentuiässä (uintiharjoittelua), mutta veteen meneminen pitää olla omaehtoista. Varsinaisen liikkeiden harjoittelun voi aloittaa jo nuorella koiralla, mutta liikaa rasitusta tulee välttää. Koiran tulee olla perustottelevainen ja uintitaitoinen.

Lisätietoa

Vepevastaavana Rauman Käyttö- ja Seurakoirissa toimii Tiina Justén. Tiinaan saat yhteyden sähköpostitse osoitteessa justen.tiina@gmail.com .

Löydät lisätietoa vepestä esimerkiksi Kennelliiton nettisivuilta, osoitteesta https://www.kennelliitto.fi/koiraharrastukset/kokeet-ja-kilpailut/vesipelastuskoe