SISUPUSSI SKOOL -KIERTOPALKINTO

Tämä Rauman Palveluskoiraharrastajat ry:lle lahjoittamani palkinto on tarkoitettu jatkuvasti kiertäväksi kiertopalkinnoksi.

”Sisupussi Skool” tulee ojentaa sen ansainneelle henkilölle yhdistyksen vuosikokouksessa.

Toivon, että kunakin vuonna tulee skooliin saamaan kiinnityksen yhdistyksen jäsen, joka esimerkillisellä käytöksellään pyrkii pitämään rehtiä ja välitöntä ilmapiiriä yllä yhdistyksessä, työskentelee aktiivisesti RPH:n hyväksy, sekä ensisijaisesti osoittaa pitkäjännitteisyyttä, innostusta ja sisukkuutta koiraharrastuksessaan.

Valtuutan yhdistyksen johtokunnan tekemään valintapäätöksen vuosikokousta edeltävässä johtokunnan kokouksessa.

Raumalla, helmikuun 25. päivänä 1983
Pirjo Multimäki