Vuosikokouksen 28.2.2017 ESITYSLISTA

ESITYSLISTA

VUOSIKOKOUS

Ajankohta: 28.2.2017 klo 19.00-

Paikka Ravintola Etappi 22, Rauma

Käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 1. Työjärjestyksen hyväksyminen
 1. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat
 1. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruus
 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 1. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa Anniina Aho, Terhi Hakala, Elina Juusela, Mia Beckingham)
 1. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
 2. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

-Hallitus ehdottaa vuoden koira-kilpailuihin yleistä sääntöä, jonka mukaan lajista riippumatta vuoden koira-kilpailuihin huomioon otetaan vain ne tulokset, joita saavuttaessaan koirakko on edustanut Rauman Käyttö- ja Seurakoiria.

-RKS:n osallistuminen Rauma Shown järjestelyihin vuodesta 2018 eteenpäin.

 1. Kokouksen päättäminen