Vuosikokouksen pöytäkirja 2017

VUOSIKOKOUS

Ajankohta: 28.2.2017 klo 19-
Paikka: Ravintola Etappi 22, Rauma
Läsnä: kts. erillinen liite

Käsiteltävät asiat:

1.Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 19.02.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hakala, sihteeriksi Anniina Aho, pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Niemeläinen ja Krista Laukkanen ja ääntenlaskijoiksi Katja Äärilä ja Tiina Puisto.

3.Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu julkaistu ensimmäisen kerran yhdistyksen kotisivuilla joulukuussa 2016. Kutsu kera esityslistan julkaistu yhdistyksen nettisivuilla helmikuun puolessa välissä ja Raumalaisen yhdistyspalstalla tammikuussa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.

5.Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat
Todettiin kokouksen osanottajat, yhteensä 25 osanottajaa joista 24 äänioikeutettuja.

6.Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Näyttelyjaostolle tilinpäätös esitettiin vuosikokouksessa.

7.Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Marjo Heino esittää, että tilinpäätös vahvistetaan, myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Vahvistettiin tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruus.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio. Näyttelyjaostolle tulo- ja menoarvio esitettiin vuosikokouksessa.

Hallituksen ehdotus jäsenmaksuista; 20e/varsinainen jäsen, 5e/ perhejäsenet, 10e/nuorisojäsen, 5e/kirjaamismaksu kaikilta uusilta varsinaisilta ja nuorisojäseniltä. Laskutuslisä 2e/paperilasku. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ja siitä seuraava muistutuslisä 5e.
2 muistutusta, jonka jälkeen katsotaan jäsen eronneeksi. Vahvistettiin jäsenmaksut hallituksen ehdotuksen mukaan.

Toimihenkilöille ei makseta palkkioita.

9.Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Heino.

10.Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa: Anniina Aho, Elina Juusela, Mia Beckingham, Terhi Hakala)
Ehdotettu: Jonna Sirkki, Tiina Puisto, Anniina Aho, Mia Beckingham, Terhi Hakala
Valittiin Anniina Aho, Mia Beckingham, Terhi Hakala, Jonna Sirkki

11.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
Valittiin toiminnantarkastajiksi Erja Lajunen ja Mirja Elkomaa-Tikkanen ja varamiehiksi Tiina Puisto ja Anja Alanen.

12.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus ehdottaa vuoden koira-kilpailuihin yleistä sääntöä, jonka mukaan lajista riippumatta vuoden koira-kilpailuihin huomioon otetaan vain ne tulokset, joita saavuttaessaan koirakko on edustanut Rauman Käyttö- ja Seurakoiria.

Kirjataan tämä sääntöihin. Sääntöä sovelletaan lajikohtaisesti riippuen lajin luonteesta.

RKS:n osallistuminen Rauma Shown järjestelyihin vuodesta 2018 eteenpäin:

Vuoden 2018 ja 2019 näyttelyt on jo anottu. Vuoden 2020 näyttely on anottava kesän loppuun mennessä. Uusi hallitus ottaa asian käsittelyyn kevään kokouksissa. Myös vuoden 2017 näyttelyn järjestelyiden hoitaminen RKS:n osalta käsitellään uuden hallituksen kesken pikimmiten.

13.Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 20.06

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mikko Hakala                               Anniina Aho
Puheenjohtaja                             sihteeri