Vuosikokouksen asiakirjat

Vuosikokouksen asiakirjat

RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY                               ESITYSLISTA

VUOSIKOKOUS

Ajankohta: 21.8.2017 klo 19.00-

Paikka RKS:n maja, Pulttivahe 1, 26100 Rauma

Käsiteltävät asiat:

 

  1. Kokouksen avaus

 

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 

  1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

-Vuosikokouksen päivämäärä julkaistu yhdistyksen kotisivuilla ensimmäisen kerran 10.8.2017. Kutsu julkaistu esityslistan kera yhdistyksen nettisivuilla 11.8.2017 ja Raumalaisen yhdistyspalstalla 12.8.2017.

 

  1. Työjärjestyksen hyväksyminen

 

  1. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat

 

  1. Valitaan hallituksen jäsen aiemmin tällä kaudella eronneen Timo Lahtisen tilalle
  2. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

-Kunniajäsen

-Agilityjaos on vuokraamassa kisamittaista hallia Eurajoelta. Hallitus on puoltanut hallihanketta.

-Parkkipaikkahanke

  1. Kokouksen päättäminen

VUOSIKOKOUS

Ajankohta: 28.2.2017 klo 19-
Paikka: Ravintola Etappi 22, Rauma
Läsnä: kts. erillinen liite

Käsiteltävät asiat:

1.Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 19.02.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hakala, sihteeriksi Anniina Aho, pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Niemeläinen ja Krista Laukkanen ja ääntenlaskijoiksi Katja Äärilä ja Tiina Puisto.

3.Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu julkaistu ensimmäisen kerran yhdistyksen kotisivuilla joulukuussa 2016. Kutsu kera esityslistan julkaistu yhdistyksen nettisivuilla helmikuun puolessa välissä ja Raumalaisen yhdistyspalstalla tammikuussa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.

5.Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat
Todettiin kokouksen osanottajat, yhteensä 25 osanottajaa joista 24 äänioikeutettuja.

6.Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Näyttelyjaostolle tilinpäätös esitettiin vuosikokouksessa.

7.Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Marjo Heino esittää, että tilinpäätös vahvistetaan, myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Vahvistettiin tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruus.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio. Näyttelyjaostolle tulo- ja menoarvio esitettiin vuosikokouksessa.

Hallituksen ehdotus jäsenmaksuista; 20e/varsinainen jäsen, 5e/ perhejäsenet, 10e/nuorisojäsen, 5e/kirjaamismaksu kaikilta uusilta varsinaisilta ja nuorisojäseniltä. Laskutuslisä 2e/paperilasku. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ja siitä seuraava muistutuslisä 5e.
2 muistutusta, jonka jälkeen katsotaan jäsen eronneeksi. Vahvistettiin jäsenmaksut hallituksen ehdotuksen mukaan.

Toimihenkilöille ei makseta palkkioita.

9.Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Heino.

10.Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa: Anniina Aho, Elina Juusela, Mia Beckingham, Terhi Hakala)
Ehdotettu: Jonna Sirkki, Tiina Puisto, Anniina Aho, Mia Beckingham, Terhi Hakala
Valittiin Anniina Aho, Mia Beckingham, Terhi Hakala, Jonna Sirkki

11.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
Valittiin toiminnantarkastajiksi Erja Lajunen ja Mirja Elkomaa-Tikkanen ja varamiehiksi Tiina Puisto ja Anja Alanen.

12.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus ehdottaa vuoden koira-kilpailuihin yleistä sääntöä, jonka mukaan lajista riippumatta vuoden koira-kilpailuihin huomioon otetaan vain ne tulokset, joita saavuttaessaan koirakko on edustanut Rauman Käyttö- ja Seurakoiria.

Kirjataan tämä sääntöihin. Sääntöä sovelletaan lajikohtaisesti riippuen lajin luonteesta.

RKS:n osallistuminen Rauma Shown järjestelyihin vuodesta 2018 eteenpäin:

Vuoden 2018 ja 2019 näyttelyt on jo anottu. Vuoden 2020 näyttely on anottava kesän loppuun mennessä. Uusi hallitus ottaa asian käsittelyyn kevään kokouksissa. Myös vuoden 2017 näyttelyn järjestelyiden hoitaminen RKS:n osalta käsitellään uuden hallituksen kesken pikimmiten.

13.Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 20.06

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mikko Hakala                               Anniina Aho
Puheenjohtaja                             sihteeri

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

 

Yleistä

Kauden avajaiset pyritään järjestämään keväällä. Jatketaan koko jäsenistölle tarkoitettuja yhteisiä tapaamisia erilaisten koiraharrastukseen liittyvien teemojen parissa. Pyritään saamaan uusia harrastajia mukaan toimintaan eri lajeihin, myös peruskursseille ilman kilpailullisia tavoitteita.

Rauman Evidensia myöntää vuonna 2017 RKS:n jäsenille -10% alennuksen klinikan palveluista, tarvikkeista ja ruoasta. Alennuskortin voi noutaa klinikalta. Alennus on voimassa vuoden 2017 loppuun.

 

Luonnetestit 2017

Vuodelle 2017 on anottu vain yksi testi syyskuun ensimmäiseen viikonloppuun 2. – 3.9.2017, tuomareiksi on pyydetty samat kuin edellisinä vuosina eli Jorma Lankinen ja Sirpa Heilä.

 

Tiedotus

Jäsenistölle julkaistaan kevättiedote ja syystiedote sähköisesti yhdistyksen internetsivuilla. Yhdistyksen nettisivut pidetään ajan tasalla. Yhdistyksen sivuilla ei julkaista yritysten ilmoituksia (koskee myös facebook-sivua). Raumalainen ja nettisivut on edelleen yhdistyksemme tiedotuskanava.

 

Maja, kenttä ja kalusto

Keväällä pidetään majan ja kentän siivoustalkoot.

Kentälle laitetaan resurssien mukaan kohtuullisin kustannuksin salaojaputki, jotta majan edustan märin paikka saadaan kuivaksi. Selvitetään Ravakka-rahoituksen mahdollisuutta isompien hankkeiden osalta. Näyttelyjaos ei osallistu kentän kunnostukseen.

 

Kartoitetaan majan kuntoa ja nurmikenttää kunnostetaan resurssien mukaan.

 

Hankitaan uusi huussi majan läheisyyteen.

 

 

Agilityjaos

Talvikauden agilityharjoitukset pidetään Susivuorella “Hukkasuulissa”. Ensi talveksi haaveena löytää lämmin ja tilava halli.

Kesäkauden agilityharjoitukset pidetään Susivuoren koirakentällä.

Epävirallisia kilpailuja järjestetään resurssien mukaan.

Virallisia kilpailutapahtumia järjestetään 3 kpl:

* 5.- 6.6.2017

* 21.- 23.7.2017

* 9.- 10.9.2017

Uudet agilityn SM-joukkueen valintakriteerit vuodelle 2017: Joukkueen jäsenet valitaan Sagin rankingin perusteella paremmuusjärjestyksessä. Mikäli rankingista ei löydy kaikkia joukkueen jäseniä, voidaan tarvittaessa hyödyntää Agiwebin pistelaskujärjestelmää paremmuusjärjestys huomioon ottaen. Joukkue valitaan noin kaksi viikkoa ennen ilmoittautumisen päättymistä. Tarkempi päivä ilmoitetaan lähempänä kisa-ajankohtaa.

Harrastajainfoja ja luentoja pidetään tarpeen mukaan. Vanhoja esteitä ja kalustusta kunnostetaan ja uusia hankitaan tarpeen vaatiessa.

Lähetetään harrastajia toimihenkilö – ja koulutusohjaajakursseille tarpeen vaatiessa.

Hankitaan ulkopuolisia kouluttajia tarpeen mukaan

Osallistutaan Rauma show-näyttelyn järjestämiseen. Järjestetään mätsäri mikäli innokkaita järjestäjiä löytyy.

Agilityohjaajille järjestetään fysiikkatreenit, mikäli tarpeeksi osallistujia löytyy. Kursseista, koulutuksista ja leireistä lisätietoja RKS:n nettisivuilta: http://rks.fi Agilityleirin järjestäminen kesä/syksyn 2017 aikana.

Tuetaan mahdollisesti jäsenten arvokisoihin osallistumisia ja tarvittaessa matkakustannuksia. Erilaisia tukitapahtumia voidaan järjestää rahojen keräämiseksi.

Vuoden agilitykoira-kilpailuun tulee muutos vuodesta 2017 eteenpäin: 5 kilpailutuloksen sijaan huomioon otetaan jatkossa 10 parasta tulosta. Muuten pistelaskusäännöt pysyvät ennallaan.

 

Junnujaos

Junnujen on tarkoitus osallistua Rauman Show’n järjestelyihin samoissa tehtävissä, kuin aikaisemminkin. Junnut ovat kuitenkin valmiita auttamaan muissakin tehtävissä.

Junnuille on tarkoitus järjestää ohjelmaa kesäkaudella (toukokuu- kesäkuu sekä elokuu-syyskuu). Treeneissä on tarkoitus kokeilla edellisen vuoden tapaan eri lajeja sekä käydä kimppalenkeillä. Treenien päivää ei ole vielä päätetty.

Junior handler-treenejä järjestetään talvikaudella kerran kuukaudessa. Keväällä kartoitetaan tilanne ryhmäläisiltä, kuinka paljon he haluavat treenejä jatkossa. Mahdollisesti kysytään ulkopuolista vierailijaa kouluttamaan ryhmäämme.

Agilityryhmä jatkaa toimintaansa maaliskuulle saakka.

 

 

Palveluskoirajaos

-kesäkausi treenataan Susivuoren koirakentällä maanantaisin ja keskiviikkoisin

-talvikauden treenejä pyritään järjestämään resurssien mukaan.

-harrasteinfoja pidetään tarvittaessa

-koulutuksia ja luentoja pidetään mahdollisuuksien mukaan

-ulkopuolisia kouluttajia hankitaan mahdollisesti

-tarpeen vaatiessa lähetetään harrastajia toimihenkilö- ja koulutusohjaajakurssille

-osallistutaan avajaisiin ja Rauma Showhun

-kokeita pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan

-vanhoja esteitä ja kalustoa kunnostetaan ja uusia hankitaan tarpeen mukaan

 

Tokojaos

Kesän ohjatut koulutukset alkavat perinteisesti Vapun jälkeen. Tiistai- ja torstai-illat on varattu TOKOa harrastaville. Ohjattuja koulutuksia järjestetään touko-kesäkuussa sekä elo-syyskuussa. Talvikautena jatketaan harjoittelua omatoimisesti, mutta yhdessä tokoa treenaavien tavoitteellisen (kisaavat/kisoihin tähtäävät) tokoryhmän muodossa.

Ulkopuolinen tokokoulutuspäivä/-viikonloppu on suunnitteilla.

Virallisia tokokokeita järjestetään 2kpl (heinäkuu, ja syyskuu). Lisäksi järjestetään möllitokokoe/kokeita tarpeen mukaan.

Pyritään osallistumaan joukkueena SM-kisoihin ja piirimestaruuskisoihin. SM-kisajoukkueeseen hakeneille järjestetään keväällä yhteisiä treenihetkiä.

Osallistutaan Rauma Shown 2017 järjestämiseen.

Rally-Toko

Kesäkautena joitakin ohjattuja rally-tokokursseja järjestetään RKS:n kentällä tiistai- ja/tai torstai-iltaisin. Lisäksi tavoitteellisille omatoimitreenaajille perustetaan oma, kesäkautena viikoittain kokoontuva ryhmä. Pyritään saamaan RKS:lta oma joukkue rally-tokon suomenmestaruuskilpailuihin 19. elokuuta Seinäjoelle ja RKS:a edustavia kisaajia myös Satakunnan ensimmäisiin rally-tokon piirimestaruuskisoihin Ikaalisiin viikkoa myöhemmin. Talvikautena jatketaan omatoimisia treenejä harvakseltaan.

 

Näyttelyjaos

Näyttelyjaos järjestää mahdollisuuksien mukaan näyttelykoulutusta ja kursseja. Koulutukseen tarvitaan lisää ohjaajia ja tiloja.  Tarvittaessa järjestetään näyttelymatkoja.

Näyttelyjaos osallistuu Rauma Show näyttelytoimikunnan toimintaan. Vuoden 2017 näyttelyn toimikunnassa edustajat ovat Harri Natunen, näyttelytoimikunnan puheenjohtaja, ja Carita Natunen, näyttelyn sihteeri.  Toimistopäällikön paikka / edustus auki. Näyttelyn ajaksi tulevat toimistopäällikkö ja tuomarisihteeri yhdistyksen ulkopuolelta. Näyttely järjestetään Lähdepellon Urheilualueella 27.–28.5.2017, yhdessä Rauman Maalaiskunnan Metsästäjien, Rauman Ympäristön Urheilumetsästäjien, Rauman Seudun Erämiesten ja Rauman Metsästysseuran kanssa. Järjestäville seuroille järjestetään infotilaisuus 15.5. näyttelyalueella, jonne kaikkien seurojen jäsenet ja jaostovastaavat ovat tervetulleita keskustelemaan näyttelyn järjestämisestä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista.  Tilaisuudessa käydään läpi myös turvallisuusasioita.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös Suomen Schipperke ry:n ja Suomen Australiankarjakoirat ry:n erikoisnäyttelyt.

Näyttelyjaos järjestää 1.2. ravintola Gotossa koulutuksen, jossa vetäjänä on Pekka Teini ja aiheena hankalat asiakastilanteet. Koulutus on räätälöity koiranäyttely-teemaan ja tarkoitettu niille, jotka tulevat näyttelyyn talkootöihin.

Järjestetään 4.4. näyttelyn suunnittelu- ja infotilaisuus jaostovastaavien kanssa.

Osallistutaan KoiraExpoon. Osallistutaan jaostovastaavan mahdollisen MV tai EUV matkan kuluihin. Tuetaan arvokisoissa palkittuja jäseniä.

 

VEPEjaos

Vepevastaavana aloittaa Tiina Justen.

Alkuvuodesta jaos osti peräkärryn veneen kuljetukseen. Muita pienempiä hankintoja on suunnitteilla, kuten pelastuspuku.

Rantana toimii jatkossa edelleen Vilokari ja maanpäännokka on jaoksen käytössä noin kerran viikossa

Match Show järjestetään maaliskuussa ja ainakin yksi tämän lisäksi(keväällä)

Soven järjestämistä suunniteltu alustavasti.

RAUMAN KÄYTTÖ JA SEURAKOIRAT RY

TOIMINTAKERTOMUS 2016

 

Yleistä

Vuosi 2016 oli yhdistyksen 48.toimintavuosi. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden alussa 295 jäsentä (3 kunniajäsentä, 248 varsinaista jäsentä, 28 perhejäsentä, 16 nuorisojäsentä) ja vuoden lopussa 310 jäsentä (3 kunniajäsentä, 269 varsinaista jäsentä, 31 perhejäsentä, 7 nuorisojäsentä).

Yhdistys on Suomen Kennelliiton, Satakunnan kennelpiirin, Suomen Palveluskoiraliiton jäsen ja Suomen Agilityliiton jäsen. Yhdistyksen edustajina Satakunnan kennelpiiri ry:ssä, Leena Uskali-Leskinen (nuorisovastaava), Carita Natunen (näyttelyohjaaja) ja Mikko Hakala (agilityvastaava).

 

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 29.2.2016 ravintola Etapissa. Paikalla oli yhteensä 28 osanottajaa, joista 28 oli äänivaltaisia. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hakala. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä valittiin uudelleen Taija Salomäki. Iiris Mäki-Jaakkola ja Elisa Haatainen erosivat. Hallituksessa edelleen jatkoivat Anniina Aho, Elina Juusela, Terhi Hakala ja Mia Beckingham. Uusina hallituksen jäseninä aloittivat Netta Elomaa, Timo Lahtinen ja Katja Äärilä.

 

Hallitus

Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa varsinaiseen kokoukseen, minkä lisäksi yhteyttä pidettiin sähköpostilla. Hallituksen varsinaiset jäsenet olivat (kokouskerrat suluissa): puheenjohtaja Mikko Hakala(7), sihteeri ja varapuheenjohtaja Anniina Aho(7), jäsensihteeri Katja Äärilä(6), rahastonhoitaja Mia Beckingham(4), agilityvastaava Terhi Hakala(5), junnuvastaava Netta Elomaa(5), pk-vastaava Elina Juusela(4), kalustonhoitaja Timo Lahtinen(4), tokovastaava Taija Salomäki(6).

 

Maja, kenttä ja kalusto

Majan siivoustalkoot pidettiin 18.4. hallituksen voimin.

Ruohonleikkuusta ulkokaudella vastasivat pääasiassa Ilkka Sten ja Anja Alanen.

 

Tiedotus ja julkaisutoiminta

Jäsenistölle on toimintavuoden aikana tehty kaksi sähköistä tiedotetta; kevättiedote sekä syystiedote. Tiedotteet julkaistiin yhdistyksen internetsivuilla ja facebook-sivulla. Yhdistyksen tapahtumista on tiedotettu Raumalaisen yhdistyspalstalla.

Jaostot hoitavat lehti-ilmoitukset itsenäisesti. Lisäksi toiminnasta on ilmoitettu yhdistyksen facebook-sivulla ja jaostojen omissa facebook-ryhmissä. Internet-sivujen päivittämisestä vastaa pääsääntöisesti Mikko Hakala. Jaostot päivittävät sivuilta oman osuutensa. Internetsivut hakkeroitiin ja jouduttiin uusimaan kokonaan. Tästä johtuen sisältö on vielä osittain puutteellista.

 

Yhteinen toiminta

Kevätkauden avajaiset järjestettiin omalla susivuoren kentällä 29.4.2016. Tapahtuma piti sisällään pujottelukilpailun, lajinäytöksen, nopeuskilpailun ja lindkoer-kilpailun. Paikalla oli myös buffetti. Kaikki jaostot osallistuivat avajaisten järjestelyihin ja talkoisiin etukäteen ja paikanpäällä.

Lisäksi jaostot ovat järjestäneet lukuisia tapahtumia, kokeita ja koulutuksia omana toimintanaan.

 

Luonnetestit 2016

Rauman Käyttö- ja Seurakoirat ry järjesti luonnetestin 2.7.2016, tähän testiin osallistui yhdeksän koiraa.

Toinen testi järjestettiin 4.9.2016, tähän testiin osallistui 8 koiraa. Testit oli alun perin anottu kaksipäiväisinä, mutta kummastakin testistä, jouduttiin toinen päivä peruuttamaan. Tuomareina molemmissa testeissä olivat Jorma Lankinen ja Sirpa Heilä.

 

Agilityjaos

Koulutus

Talvikauden agilityharjoituksia pidettiin alkuvuodesta 2016 Paneliasta vuokratussa “Sika-Areena” hallissa. Ryhmäläisiä oli 46. Kesäkausi (toukokuu-lokakuu) harjoiteltiin Susivuoren kentällä. Ryhmäläisiä oli 68. Loppuvuosi on harjoiteltu Susivuoren alueelta vuokratussa agilityhallissa – Hukkasuulissa. Ryhmäläisiä 55. Ohjattuja harjoituksia pidettiin lähes joka arkipäivä. Ryhmiä on vuoden aikana pidetty 20 koulutusohjaajaan voimin.

Agilityjaoksen järjestämät kurssit:

Ville Liukka 12.3. (osallistujia 14) Tanja Kurikka 18.10. (osallistujia 13) ja 15.11 (osallistujia 15) Heidi Karanko 6.11 (osallistujia 11) Ohjaajien fysiikkatreenit pidettiin kevään 2016 aikana Rauman talviharjoitteluhallissa. Vetäjänä toimi Topi Hellsten. Osallistujia 17.

Kilpailut

6.-7.6.2016 pidettiin agilityn iltakisat. Kolme kilpailua 3-luokille ja kaksi kisaa 1-2- luokille. Startteja yhteensä 304 kappaletta

22.–24.7.2016 järjestettiin ”Agipitsi” -nimellä kulkeva agilitytapahtuma. Startteja viikonlopun aikana yhteensä 1164 kappaletta.

10.–11.9. järjestettiin syyskisat, jotka olivat samalla seuramestaruus – ja piirimestaruuskisat. Startteja yhteensä 367 kappaletta.

Virallisten kisojen startteja oli yhteensä 1835 kpl.

Epävirallisia agilitykilpailuja järjestettiin vuoden aikana kymmenen. Agilityn Suomenmestaruuskisoissa RKS:a edusti seuraavat joukkueet:

MINIT:

Anniina Aho ja Lumo

Maarit Merilä ja Koru

Mari Lehtimäki ja Topi

Maiju Valtonen ja Frey

Varalla: Mari Lehtimäki ja Tyyne

MEDIT:

Terhi Hakala ja Ziki

Mikko Hakala ja Flippi Taru Mäkinen ja Zip

Anniina Aho ja Masteri

MAXIT

Janika Karenmaa ja Ross

Marianna Vähä-Ettala ja Urho

Markus Raitanen ja Ira

Janika Karenmaa ja Bolt

Varalla: Janika Karenmaa ja Lumi

 

RKS:n seuramestarit 2016:

MINIT:

1.Jackrusselinterrieri ”Tyyne” ohj. Mari Lehtimäki

2.Kääpiösnautseri ”Dex” ohj. Tiina Puisto

3.Kooikerhondje ”Kiia” ohj. Viivi Lehtinen

MEDIT:

1.Espanjanvesikoira “Ziki” ohj. Terhi Hakala

2.Lagotto romagnolo “Gina” ohj. Hanna Ruohomäki

3.Novascotiannoutaja ”Viivi” ohj. Camilla Korte

MAXIT:

1.Partacollie ”Urho” ohj. Marianna Vähä-Ettala

2.Saksanpaimenkoira ”Pink” ohj. Helena Heino

3.Saksanpaimenkoira “Fifi” ohj. Helena Heino

Satakunnan piirimestaruuskilpailuissa espanjanvesikoira ”Zip” ohj. Taru Mäkinen voittivat medien piirimestaruuden ja parsonrussellinterrieri ”Masteri” ohj. Anniina Aho sijoittuivat samassa kisassa kolmanneksi.

Helena Heino voitti saksanpaimenkoira ”Fifin” kanssa Suomen mestaruuden junioreiden SM-kisoissa. Helena tuli pronssille samassa kisassa saksanpaimenkoira ”Sissin” kanssa. Helena Heino ja saksanpaimenkoirat ”Hippu, Pink ja Fifi” olivat edustamassa Suomea junioreiden European Open- kisoissa Slovakiassa. Helena ja ”Pink” sijoittuivat kisoissa toiseksi.

Muuta

Agilitykouluttajat pitivät suunnittelupalavereja kesän ja talven koulutuksista kaksi kertaa.

Kisojen järjestämisestä pidettiin palavereja kisatoimikunnan kesken kaksi kertaa.

Agilityharrastajille pidettiin keväällä infotilaisuus, jossa kerrottiin kesän harjoituksista, kisoista ja muusta ohjelmasta. Match Show järjestettiin Paneliassa 10.1., Susivuoren kentällä 14.8. sekä Hukkasuulissa 3.12.

Pikkujoulut pidettiin 2.12.2016 kahvila- ravintola Tornissa. Osallistujia 17.

Agilityjaos osti uusia esteitä (laskettava puomi).

Agilityn kisatöissä talkootunteja kertyi harrastajille yhteensä 1550. Tähän lukemaan laskettu vain kisapäivinä tapahtunut talkootyö, joten muuta talkootyötä tässä lukemassa ei ole huomioitu. Talkootyötä kisojen ulkopuolella on kuitenkin tehty useita satoja tunteja monien henkilöiden toimesta.

Agilityjaos osallistui Rauma shown talkootöihin osallistumalla rokotustarkastuksiin. Agisählyporukka osallistui Agisähly- turnaukseen 30.1.2016. Agilityleiri järjestettiin Pohjantilalla 16.–18.9.2016 Kouluttajana leirillä Juha Orenius. Leirille osallistui 12 henkilöä. Helena Heino valittiin SAGIn vuoden 2016 Nuoreksi agilityharrastajaksi alle 14 v. sarjassa.

 

Junnujaos

Junnuille järjestettiin toukokuusta syyskuun loppuun kerran viikossa treenejä (heinäkuu taukoa) torstaisin. Junnut kokeilivat eri lajeja kuten agility, toko, vesipelastus, rallytoko, pk haku, junior handler. Lisäksi junnut kävivät kimppalenkeillä. Treenejä veti pääasiassa jaostovastaava Netta, mutta myös Elisa Haatainen, Noora Mantere, Leena Uskali- Leskinen, Krista Salminen, Melina Ylinentalo sekä Annika Tammisto.

Junnut osallistuivat toukokuussa näyttelyn järjestämiseen. Junnut hoitivat kehähuoltoa tuttuun tapaan. Ahkeria junnuja oli töissä 16. Kiitokseksi junnuille järjestettiin rallytoko-koulutus kesäkuussa, jossa paikalla oli kahdeksan junnua. Koulutuksessa kouluttajana oli Miia Hellsten.

Junior handler- treenejä on järjestetty noin kerran kuukaudessa. Talvella junnut treenasivat välillä Paneliassa RKS:n agilityn sika-areenalla ja välillä Lunatanin hallissa Vermuntilassa. Ryhmään kuului kahdeksan nuorta, joista muutama kilpailee lajissa erittäin aktiivisesti ja osa hieman harvemmin. Ryhmän treenit on vetänyt koko vuoden ajalta jaostovastaava Netta Elomaa. Vierailevana kouluttaja kävi maaliskuussa ja heinäkuussa Katriina Mäenpää Nokialta.

Emma Beckingham voitti satakunnan JH-piirinmestaruuden ja JH SM-osakilpailun Vaasassa.

Talvikaudella, marraskuun alussa junnuilla alkoi agilityryhmä. Treenejä järjestetään kuusi kappaletta (marras-maaliskuu) ja ryhmässä treenaa kuusi nuorta. Treenejä järjestää jaostovastaava Netta Elomaa.

Rauman Seudun osuuspankki myönsi RKS:lle 400€ yhden nuoren palkkaamiseksi kesätöihin. Työpaikasta ilmoitettiin yhdistyksen nettisivuilla ja Facebook-ryhmässä. Hallitus valitsi Emma Beckinghamin kesätyöntekijäksi kahden hakijan joukosta. Tehtäviin kuului majan ja ympäristön kunnossapito- ja siivoustöitä, sekä jaostojen avustamista eri tapahtumissa.

Helena Heino osallistui Saksanpaimenkoira Sissin kanssa nuori koirataituri-kilpailuun. Saavutuksena Helsingin osakilpailuvoitto ja finaalin 4.sija.

RKS:n junioritoimintaa esiteltiin Kennelliiton KoiraExpossa.

 

Palveluskoirajaos

Pk-treenit pyörivät pienryhmässä koirakoulu Lunatanin lämpimässä hallissa Vermuntilassa erikseen sovittuina päivinä.

Keväällä treenit jatkuivat maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 18 alkaen RKS:n omalla kentällä Susivuoressa. Treenit sisälsivät myös mahdollisuuden ampumiseen puolen tunnin ajan.

Pk-jaos osallistui avajaisten järjestämiseen ja oli mukana lajinäytöksessä. Rauma Showssa Pk-jaoksen vastuulla oli kahviosta huolehtiminen.

Vuonna 2016 ei järjestetty kokeita.

 

Tokojaos

Toukokuussa alkoivat kurssimuotoiset ryhmät kerran viikossa iltaisin kentällä. Ryhmiä olivat pennut, perustottelevaisuusryhmä, alokkaaseen tähtäävät ja kilpailevat. Ryhmäkoko oli maksimissaan 10 koirakkoa, pennuissa oli enemmän.

Kesätauon jälkeen (elokuussa) kurssit jatkuivat uudelleen. Samat kurssimuotoiset- ryhmät jatkoivat, joita järjestettiin keväällä. Ryhmäkohtaisissa osallistujamäärissä ei ollut suurta eroa verrattuna kevään koulutuksiin.

Marraskuusta alkaen järjestetään tavoitteellisesti, mutta omatoimisesti yhdessä tokoa treenaaville treenitila viikoittaiselle harjoittelulle talvikaudeksi. Treenit jatkuvat aina seuraavan vuoden maaliskuuhun asti. Treenit pidetään Vermuntilassa, Lunatanin hallissa. Koirakoita on mukana 9kpl.

Virallisia tokokokeita järjestettiin 2kpl, kesäkuussa ja syyskuussa. Kesäkuun 9.6.2016 kokeeseen osallistui 12 koirakkoa. Syyskuun 18.9. kokeeseen osallistui 20 koirakkoa. Syyskuun koe oli myös seuramestaruuskoe. Vuoden 2016 seuramestari on Elina Juusela ja Diva (Tämä on Geisha).

5.11.2016 järjestettiin jaoston pikkujoulut/halloweenit Sammulassa Narvijärjellä. Osallistujia oli 9 henkilöä.

Tokojaos osallistui Rauma Shown järjestämiseen.

 

Rally-Toko

Ohjattuja rally-tokokursseja järjestettiin kesäkautena yhteensä seitsemän kappaletta ja tämän lisäksi kertaluontoisia ns. ”teemailta” treenejä kolme kappaletta. Kurssit täyttyivät nopeaan ja kysyntää rally-tokokoulutukselle selvästi oli. Kurssitarjontaa suunnattiin rally-tokon vasta-alkajille, jatkoryhmäläisille, kisaaville, ylempien luokkien liikkeitä opetteleville ja ratatreeniä kaipaaville. Omatoimisten kimppatreenien vapaata koolle kutsumista ja tiedonkulkua harrastajien kesken helpottamaan perustettiin oma facebook-ryhmä, ”RKS Rallya koiramaisessa seurassa”.

Talvikaudeksi perustettiin kerran kuukaudessa kokoontuva omatoimitreeniryhmä, johon valittiin hakemusten perusteella 9kpl kaikentasoista koirakkoa. Ryhmä suunnittelee itsenäisesti treeninsä ja harjoittelee marraskuusta maaliskuuhun Lunatanin treenihallilla Vermuntilassa.

 

Näyttelyjaos

Näyttelyjaos on kokoontunut vuoden 2016 aikana 4 kertaa, joista yksi oli samalla myös infotilaisuus jaostovastaaville.

Näyttelyjaoksen jäsenten toiminta Rauma Show kansallisessa koiranäyttelyssä:

Harri Natunen, näyttelytoimikunnan puheenjohtaja, Leena Uskali-Leskinen, toimistopäällikkö, Carita Natunen, näyttelyn sihteeri. Näyttelyssä RKS:n yhteyshenkilönä toimi Mikko Hakala. Näyttelyn ulkopuolella jaoksen puheenjohtajan työtunnit n. 100 h/vuosi, toimistopäällikön työtunnit n. 200 h/vuosi, sihteerin työtunnit n. 500 h/vuosi.  Näyttely järjestettiin 14. – 15.5.2016 ja näyttelyn Best In Show oli pyreneittenkoira Chenespace Tarbésan.

2.5. pidettyyn seurojen infotilaisuuteen osallistui RKS:stä 5 henkilöä (PK, Agility, Toko).

Tuomarisihteeri hankittiin seuran ulkopuolelta.

 

Näyttelyjaoksen muu toiminta

Carita Natunen osallistui KoiraExpoon 6.-7.2. Vantaalla, järjestäjänä Suomen Kennelliitto ry.

Järjestettiin 5.3. kokouksen yhteydessä ensiapukurssi, aiheena erityisesti yleisötapahtumien ensiapu ihmisille ja koirille. Kurssin vetäjänä toimii SPR Rauman osasto. Kurssille osallistui 6 henkilöä.

Carita Natunen ja Leena Uskali-Leskinen tekivät omatoimimatkan Cruftsin koiranäyttelyyn, jonne näyttelyjaos korvasi junamatkat.

16.3. järjestettiin jaostovastaaville infotilaisuus näyttelyn tilanteesta; osallistujia 5 henkilöä, joista 3 näyttelyjaoksesta ja 2 yhdistyksen jäsentä, jotka vastasivat kahviotoiminnasta ja rokotustentarkastuksesta. Jaostovastaavat huolehtivat informaation kulusta oman jaoston sisällä.

25.5. pidetyssä jaoston palaverissa Leena Uskali-Leskinen kertoi, ettei jatka enää toimistopäällikön toimessa. RKS;n hallitusta on informoitu tilanteesta. Palautepalaveri pidettiin 31.5.; 5 osallistujaa.

 

VEPE-jaos

30.3. Vepevastaava vaihtui Marjo Heinosta Iiris Mäki-Jaakkolaksi

Keväällä ostettu kumivene ja muuta tarpeellista vepetarviketta.

16.5. palaveri

22.5. ensimmäinen treenikerta. Treenejä kesän aikana 22 kappaletta. Viimeinen treeni oli 9.9.

Treeneissä oli keskimäärin 5 kävijää.

3.9. Satakunnan noutajien kanssa yhteisnäytös Merimiestaitokilpailussa.

14.9. Palaveri

25.9. Koiratapahtuma missä Match Show ja muuta ohjelmaa.

Vuoden vaihteessa Vepevastaavaksi vaihtui Tiina Justén

Vuosikokouksessa palkitut

VALIONARVOT

SUOMEN AGILITYVALIO, FI AVA
bordercollie Johan On GP, om Nelli Mäkelä

SUOMEN HYPPYVALIO, FI AVA-H
bordercollie Johan On GP, om Nelli Mäkelä
parsonrussellinterrieri Bravefellow Larissa, om Annamaria Ristimäki

VESIPELASTUSVALIO, FI VPVA
labradorinnoutaja Kaukopartion Uimonen, om. Virpi Niemi

KANSAINVÄLISET MUOTOVALIOT, C.I.B.
japanese chin Sanzoku’s Ichi Chi-Ka Ut, om. Elina Seikola ja Tuula Ahola

SUOMEN MUOTOVALIOT, FI MVA
japanese chin Imachin Bijutsuka, om. Elina Seikola ja Sami Seikola
kleinspitz Thomdy Dom’s Dimanto, om. Noora Mantere


VUODEN KASVATTAJA
Palkinnon lahjoittaja RKS/Näyttelyjaos

Ei ilmoitettuja tuloksia.


VUODEN PENTU
Palkinnon lahjoittaja kennel Six-Pack Sealyhams

länsigöötanmaanpystykorva Jaxonville Bravo Brassimo, om. Mervi Savolainen, 52 p.
suomenajokoira Koverilan Simo Häyhä, om. Sanna Skedlund ja Riku Mansikka, 34 p.
dobermanni Riihikarsinan Turn The Voice On, om. Hanna Gustafsson, 29 p.
snautseri, musta Royal Revolver Grand Calvera, om. Mari Bryggare, 13 p.


VUODEN NÄYTTELYKOIRA

berninpaimenkoira Berondan Belicia, om. Kirsi Reunanen, 114 p.
suomenajokoira Välimäen Gitta, om. Sanna Skedlund ja Riku Mansikka, 102 p.
japanese chin Dohra’s Al Asimah, om. Elina Seikola, 96 p.
stabijhoun Linske Luidi, om. Taija Heinonen, 90 p.
japanese chin Imachin Akihiko, om. Elina Seikola ja Anna Ahola, 67 p.
welsh corgi pembroke Annline’s Love Me Like You Do, om. Laura Rantanen, 60 p.
japanese chin Imachin Bijutsuka, om. Elina Seikola ja Sami Seikola, 53 p.
kleinspitz Thomdy Dom’s Dimanto, om. Noora Mantere, 39 p.
snautseri, musta Royal Revolver Grand Calvera, om. Mari Bryggare, 38 p.
labradorinnoutaja Fiin Pakkanen, om. Heli Grönroos, 28 p.


VUODEN NÄYTTELYVETERAANI

berninpaimenkoira Berondan Belicia, om. Kirsi Reunanen, 114 p.
borderterrieri Aivan Mahdoton Hellraiser, om. Mimoza Vierikko, 30 p.
japanese chin, Chinart Sergej Aleksandrovitsj, om. Elina Seikola ja Anna Ahola, 12 p.


MUUT VALIOT JA VOITTAJA-TITTELIT

VIRON MUOTOVALIO, EE MVA
kleinspitz Thomdy Dom’s Dimanto, om. Noora Mantere

BALTIAN MUOTOVALIO, BALT MVA
suomenajokoira Syysaamun Outa, om. Sanna Skedlund ja Riku Mansikka

LIETTUAN MUOTOVALIO, LT MVA
suomenajokoira Syysaamun Outa, om. Sanna Skedlund ja Riku Mansikka


PARAS PK-TULOKSEN OMAAVA UROSKOIRA

Ei ilmoitettuja tuloksia


PARAS PK-TULOKSEN OMAAVA NARTTUKOIRA

Ei ilmoitettuja tuloksia


VUODEN JUNIOR HANDLER
Palkinnon lahjoittaja Netta Elomaa

10-13-vuotiaat:
Ei ilmoitettuja tuloksia

14-17-vuotiaat
Laura Rantanen 40 p.


PARAS AGILITYKOIRA – MINI

parsonrussellinterrieri After Barnakin Enchant Moon, ”Lumo”, ohjaaja Anniina Välttilä, omistaja Anniina ja Juha Välttilä, 125 p.
kääpiösnautseri Hömpötin Daze’n’dizzy, ”DeX”, ohjaaja ja omistaja Tiina Puisto, 94 p.
jackrussellinterrieri Piece of Fruitcake Persikka, ”Tyyne”, ohjaaja ja omistaja Mari Lehtimäki, 91 p.
kääpiösnautseri Hömpötin Hurmuri by PP-Love, ”Hurme”, ohjaaja ja omistaja Tiina Puisto, 61 p.

PARAS AGILITYKOIRA – MEDI

espanjanvesikoira Bonachon Manzano, ”Zip”, ohjaaja ja omistaja Taru Mäkinen, 271 p.
parsonrussellinterrieri Bravefellow Larissa, ”Lissu”, ohjaaja ja omistaja Annamaria Ristimäki, 165 p.
shetlanninlammaskoira OBrie of the Scheepdog Jumpers, ”Brie”, ohjaaja ja omistaja Lena Karlsson, 141 p.
parsonrussellinterrieri Tammenkolon Alexander, ”Topi”, ohjaaja ja omistaja Mari Lehtimäki, 137 p.
parsonrussellinterrieri Kylini Wish Master, ”Masteri”, ohjaaja ja omistaja Anniina Välttilä, 120 p.
espanjanvesikoira Bonachon Morouga, ”Ali”, ohjaaja ja omistaja Anja Alanen, 40 p.

PARAS AGILITYKOIRA – PIKKUMAXI

bordercollie Johan On GP, ”Prix”, ohjaaja ja omistaja Nelli Mäkelä, 245 p.
espanjanvesikoira Nadador Hembra Hijuela, ”Maisa”, ohjaaja ja omistaja Liisa Niemeläinen, 48 p.

PARAS AGILITYKOIRA – MAXI

australianpaimenkoira Titangus Apirka, ”Tyyne”, ohjaaja ja omistaja Jaana Leino, p.
australianpaimenkoira Empathica’s Wishmaster, ”Rufus”, ohjaaja Elisa Haatainen, omistaja Reija Savila, 25 p.


AGILITY LUOKKANOUSIJAT

Luokkanousut 2-luokkaan
Ei ilmoitettuja tuloksia

Luokkanousut 3-luokkaan
shetlanninlammaskoira OBrie of the Scheepdog Jumpers, ”Brie”, ohjaaja ja omistaja Lena Karlsson


PARAS TOTTELEVAISUUSKOIRA

kultainennoutaja Ruokorapseen Björk, ohjaaja ja omistaja Marjo Karhunsaari, 30 p.
abradorinnoutaja Merryhunter Pink Velvet, ohjaaja ja omistaja Marita Yli-Huhtala , 26 p.
shetlanninlammaskoira Obrie of the Scheepdog Jumpers, ohjaaja ja omistaja Lena Karlsson, 14 p.
hovawart Karoonan Siida, ohjaaja ja omistaja Heidi Rismala, 13 p.
shetlanninlammaskoira Länsimetsän Kuurankukka, ohjaaja ja omistaja Pasi Savila, 12 p.
novascotiannoutaja Funny Foot’s Bear Of Apache, ohjaaja ja omistaja Emmi Mäkinen, 8 p.
espanjanvesikoira Nadador Jugando En El Aqua, ohjaaja ja omistaja Sirkku Sahlberg, 8 p.
vehnäterrieri Hellevillan Kastehelmi, ohjaaja ja omistaja Liisa Niemeläinen, 6 p.
espanjanvesikoira Nadador Hembra Hijuela, ohjaaja ja omistaja Liisa Niemeläinen 2 p.

VUODEN TOKO-TULOKAS

espanjanvesikoira Nadador Jugando En El Aqua, ohjaaja ja omistaja Sirkku Sahlberg, 8 p.


VUODEN RALLY-TOKOKOIRA

espanjanvesikoira Nadador Cafe Dulcé, ohjaaja ja omistaja Miia Hellsten, 48 p.
labradorinnoutaja Merryhunter Pink Velvet, ohjaaja ja omistaja Marita Yli-Huhtala, 34 p.
bordercollie Something Like Big Love, ohjaaja ja omistaja Heli Räsänen, 25 p.
pitkäkarvainen collie Ruffenuff Think Twice, ohjaaja ja omistaja Taru Satokangas-Taskinen ,25 p.
kooikerhondje Lucky Nana’s Cara Duplis Amore, ohjaaja ja omistaja Tiia Rinne, 23 p.
suomenlapinkoira Miskajasmin Jäähile, ohjaaja ja omistaja Airi Lapinsusi, 19 p.
suomenlapinkoira Duvvakan Askkas, ohjaaja ja omistaja Airi Lapinsusi, 13 p.
espanjanvesikoira Nadador Hembra Hijuela, ohjaaja ja omistaja Liisa Niemeläinen, 10 p.
hovawart Milahow Nimbuc, ohjaaja ja omistaja Lea Törmä, 9 p.
vehnäterrieri Hellevillan Kastehelmi, ohjaaja ja omistaja Liisa Niemeläinen, 8 p.
australianpaimenkoira Empathica’s Wishmaster, ohjaaja ja omistaja Reija Savila, 8 p.
kääpiöpinseri Herzlich Prinzessin Inezme, ohjaaja ja omistaja Jonna Bryggare, 6 p.
novascotiannoutaja Funny Foot’s Bear of Apache, ohjaaja ja omistaja Emmi Mäkinen, 6 p.
länsigöötanmaanpystykorva Kompiaisen Draamaa Tarjolla, ohjaaja ja omistaja Elisa Haatainen, 4 p.
espanjanvesikoira Nadador Jugando En El Aqua, ohjaaja ja omistaja Sirkku Sahlberg, 4 p.

VUODEN RALLY-TOKO TULOKAS

labradorinnoutaja Merryhunter Pink Velvet, ohjaaja ja omistaja Marita Yli-Huhtala, 34 p.
pitkäkarvainen collie Ruffenuff Think Twice, ohjaaja ja omistaja Taru Satokangas-Taskinen, 25 p.
suomenlapinkoira Duvvakan Askkas, ohjaaja ja omistaja Airi Lapinsusi, 13 p.
novascotiannoutaja Funny Foot’s Bear of Apache, ohjaaja ja omistaja Emmi Mäkinen, 6 p.
espanjanvesikoira Nadador Jugando En El Aqua, ohjaaja ja omistaja Sirkku Sahlberg, 4p.


PARAS PK-KOIRA

Ei ilmoitettuja tuloksia


VUODEN VESIPELASTUSKOIRA

labradorinnoutaja “Toro” Kaukopartion Uimonen, 40p., om.&ohj. Virpi Niemi
labradorinnoutaja Fiin Pakkanen ”Pipo” 32p., om.&ohj. Heli Grönroos
bordercollie Something Like Army Brat “Ross” 8p. om. Janika Karenmaa ohj.Helena Heino
suursnautseri Tintenfass Xcuse ”Xiiu” 8p., om&ohj. Iiris Mäki-Jaakkola

VUODEN VESIPELASTUSTULOKAS

labradorinnoutaja Fiin Pakkanen ”Pipo” 32p., om.&ohj. Heli Grönroos
bordercollie Something Like Army Brat “Ross” 8p. om. Janika Karenmaa ohj.Helena Heino
suursnautseri Tintenfass Xcuse ”Xiiu” 8p., om&ohj. Iiris Mäki-Jaakkola


KIERTOPALKINNOT


Emmin pytty
Sirkku Sahlberg ja espanjanvesikoira Nadador Jugando En El Aqua

Apon innostuspokaali
Lea Törmä

Röllipatsas
Harri Natunen

Sisupussi-skool
Emma Beckingham

Agilityextra
Liisa Niemeläinen

Junnupalkinto
Sanni Liukkonen

Puheenjohtajien pokaali
Ei ilmoitettuja tuloksia

Ipin kippo
Obrie of the Scheepdog Jumpers


PALKINNOT JA KUNNIAMERKIT

Kannustuspalkinnot
Mimoza Vierikko, Julia Jokinen, Mari Nummi, Sami Rantakaulio, Tiina Rantakaulio, Janika Joutsenvuori, Eija Tarujoki, Pasi Savila, Lena Karlsson, Emmi Mäkinen, Jaana Leino

Ansiomerkit

Pronssi
Heli Grönroos, Jonna Sirkki, Satu Kauppinen, Emma Beckingham, Lea Törmä, Anne Friman,

Hopea
Annu Yläjä, Elina Juusela

Kulta
Anja Alanen

Agilitymerkit

Pronssi
Anne Vänttinen, Ulla Lahtinen, Minna Suominen

Hopea


Kulta
Elisa Haatainen

Junnujaoston stipendit
Laura Rantanen
Emmi Mäkinen

VUOSIKOKOUKSESSA 28.2.2017 PALKITTAVAT KOIRAT

(VUODEN 2016 ANSIOSTA)

VALIONARVOT

SUOMEN AGILITYVALIO, FI AVA

Espanjanvesikoira Bonachón Morich ”Naga”, Ohjaaja: Topi Mäkinen

SUOMEN HYPPYVALIO, FI AVA-H

Espanjanvesikoira Bonachon Morouga ”Ali” Ohjaaja: Anja Alanen
Espanjanvesikoira Bonachon Manzano ”Zip” espanjavesikoira Ohjaaja: Taru Mäkinen Jackrussellinterrieri Pieceof Fruitcake Persikka ”Tyyne” Ohjaaja: Mari Lehtimäki

SUOMEN KÄYTTÖVALIO, FI KVA

lk. Hollanninpaimenkoira Karen Saran Ålalaa ”Rakel”, ohjaaja Susanna Mattila

KANSAINVÄLINEN MUOTOVALIO, C.I.B

Australianterrieri Somehow Wohoo, om. Anna Riutta-Salo ja Laura Salonen
Japanese chin Be-Dohra’s Al Asimah, om. Elina Seikola
Pumi Karvakorvan Eversti, om. Kaija Laihonen ja Tapio Syrjälä
Suomenajokoira Saamamiehen Vikke, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka & Jaana Järvensivu

KANSAINVÄLINEN MUOTOVALIO, C.I.E

Stabijhoun Dobbie, om. Taija Viertonen

POHJOISMAIDEN MUOTOVALIO, POHJ MVA

Berninpaimenkoira Berondan Belicia, om. Kirsi Reunanen
Japanese chin Imachin Akihiko, om. Elina Seikola ja Anna Ahola

SUOMEN MUOTOVALIO, FI MVA

Bordercollie Something Like Campi Dell’Orrore, om. Janika Karenmaa & Markus Raitanen
Kääpiöpinseri Riihikarsinan Lisa Lopes, om. Saaga Kiuru
Partacollie Black Quebec’s Lady Madonna, om. Linda Virtanen
Partacollie Black Quebec’s Lucy In The Sky, om. Jaana ja Linda Virtanen
Portugalinpodenco, pieni, sk, Sinacria Carnival Of Light, om. Katja Äärilä
Suomenajokoira Saamamiehen Vikke, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka & Jaana Järvensivu

TULOSPALKINNOT

PARAS NÄYTTELYKOIRA

1. Japanese chin Imachin Akihiko, om. Elina Seikola ja Anna Ahola, 142 p.
2. Berninpaimenkoira Berondan Belicia, om Kirsi Reunanen, 118 p.
3. Stabijhoun Linske Luidi, om. Taija Viertonen, 101 p.
4. Japanese chin Sanzoku’s Ichi Chi-Ka Ut, om. Elina Seikola ja Tuula Ahola, 72 p.
5. Kleinspitz, valkoinen, Thomdy Dom’s Dimanto, om. Noora Mantere ja Raija Kokkonen, 69 p.
6. Japanese chin Be-Dohra’s Al Asimah, om. Elina Seikola, 68 p.
7. Hovawart Amix Fyrst, om. Paula Sievilä, 61 p.
8. Welsh corgi pembroke Myway’s Love Me At Annline, om. Laura Rantanen, 51 p.
9. Kleinspitz, valkoinen, Pyryhelmin Amadeus, om. Noora Mantere ja Raija Kokkonen, 45 p.
10. Bordercollie Something Like Campi Dell’Orrore, om. Janika Karenmaa & Markus Raitanen, 42 p.
11. Isovillakoira, ruskea, Bliss-Ubby, om. Kristiina Koivunen ja Päivi Jokela, 34 p.
12. Bordercollie Something Like Extra Power, om. Janika Karenmaa, 25 p.
13. Portugalinpodenco, pieni, sk. Sinacria Carnival Of Light, om. Katja Äärilä, 24 p.
14. Bordercollie Something Like Army Brat, om. Janika Karenmaa, 18 p.

MUUT MUOTOVALIOARVOT JA VOITTAJA-TITTELIT

Baltian muotovalio
Suomenajokoira Saamamiehen Vikke, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka & Jaana Järvensivu
Eestin muotovalio, EE mva
Kääpiöpinseri Riihikarsinan Lisa Lopes, om. Saaga Kiuru
Pumi Napos Topáz, om. Noora-Stiina Kekki & Teemu Raula
Suomenajokoira Saamamiehen Vikke, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka & Jaana Järvensivu
Latvian muotovalio, LV mva
Pumi Napos Topáz, om. Noora-Stiina Kekki & Teemu Raula
Suomenajokoira Saamamiehen Vikke, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka & Jaana Järvensivu
Liettuan muotovalio, LT mva
Suomenajokoira Saamamiehen Vikke, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka & Jaana Järvensivu
Norjan muotovalio, NO mva
Japanese chin Imachin Akihiko, om. Elina Seikola ja Anna Ahola
Japanese chin Sanzoku’s Ichi Chi-Ka Ut, om. Elina Seikola ja Tuula Ahola
Tanskan muotovalio, DK mva
Berninpaimenkoira Berondan Belicia, om. Kirsi Reunanen
Eestin Juniorimuotovalio
Kleinspitz, valkoinen, Thomdy Dom’s Dimanto, om. Noora Mantere ja Raija Kokkonen
Kääpiöpinseri Riihikarsinan Lisa Lopes, om. Saaga Kiuru
Latvian Voittaja 2016
Pumi Napos Topáz, om. Noora-Stiina Kekki & Teemu Raula

PARAS NÄYTTELYVETERAANI

1. Berninpaimenkoira Fridkullas Ultra Bra, om. Kirsi Reunanen, 95 p.
2. Hovawart Amix Cheremchina, om. Paula Sievilä, 77 p.
3. Kleinspitz, valkoinen Pyryhelmin Amadeus, om. Noora Mantere ja Raija Kokkonen, 40 p.
4. Länsigöötanmaanpystykorva Jaxonville Lea Lappuliisa, om. Elisa Haatainen, 12 p.

PARAS NÄYTTELYPENTU, palkinnon lahjoittanut Kennel Six-Pack

1. Suomenajokoira Välimäen Gitta, om. Sanna Skedlund, Riku Mansikka & Jaana Järvensivu, yht. 101 p.
2. Suomenajokoira Syysaamun Outa, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka, Yht. 41 p.
3. Pumi Napos Álomszép, om. Noora-Stiina Kekki & Teemu Raula, Yht. 29 p.

VUODEN KASVATTAJA, palkinnon lahjoittanut näyttelyjaos

Ei ilmoitettuja tuloksia

PARAS PK-TULOKSEN OMAAVA UROSKOIRA

Bordercollie Something Like Army Brat, om. Janika Karenmaa

PARAS PK-TULOKSEN OMAAVA NARTTUKOIRA

Ei ilmoitettuja tuloksia

VUOLASVIRTA-PALKINTO

Satu Toivonen, australianterrierit, kennel Dreampower’s

VUODEN JUNIOR HANDLER, palkinnon lahjoittanut Netta Elomaa

10-13-vuotiaat:

1. Anni Salminen 4p

14-17-vuotiaat

1. Laura Rantanen 66p 2. Emma Beckingham 59p

PARAS AGILITYKOIRA-MINI

1. Tammenkolon Alexander ’Topi’ parson Ohjaaja: Mari Lehtimäki Omistaja: Mari Lehtimäki, 153p.
2. Lead-star s Frey Frerick ’Frey’ phalene Ohjaaja: Maiju Valtonen Omistaja: Maiju Valtonen, 131p.
3. Piece of Fruitcake Persikka ’Tyyne’ jackrusselinterrieri Ohjaaja: Mari Lehtimäki Omistaja: Mari Lehtimäki, 112p.
4. After Barnakin Enchant Moon ’Lumo’ parsonrussellinterrieri Ohjaaja: Anniina Aho Omistaja: Anniina Aho ja Juha Välttilä, 109p.
5. Sini-minin game boy ’Nipa’ kääpiösnautseri Ohjaaja: Tiina Puisto Omistaja: Tiina Puisto, 105p
6. Bonachon Ebba ’Ebba’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Taru Mäkinen Omistaja: Taru Mäkinen, 90p.
7. Eximus vis insomnia ’Roca ’ portugalinpodengo, pieni, lyhytkarvainen Ohjaaja: Maiju Valtonen ;omistaja: Maiju Valtonen, 66p.
8. Aurra Sing Black Jewel ’Koru’ Kääpiöpinseri Ohjaaja: Maarit Merilä Omistaja: Maarit Merilä, 55p.
9. Hömpötin Daze´n´dizzy ’DeX’ kääpiösnautseri Ohjaaja: Tiina Puisto Omistaja: Tiina Puisto, 53p.
10. Mighty Mischiefer Emil Eagle ’Nemo’ jackrussellinterrieri Ohjaaja: Krista Laukkanen Omistaja: Krista Laukkanen, 46p.
11. Sinacria Carnival of light ’Tilda’ portugalinpodengo, pieni, lyhytkarvainen Ohjaaja: Katja Äärilä Omistaja: Hanni Poijärvi/Katja Äärilä, 44p.
12. Jackxellent Hundred Volts ’Pina’ jackrussellinterrieri Ohjaaja: Krista Laukkanen Omistaja: Krista Laukkanen, 37p.

PARAS AGILITYKOIRA-MEDI

1. Bonachon Manzano ’Zip’ espanjavesikoira Ohjaaja: Taru Mäkinen Omistaja: Taru Mäkinen, 205p.
2. Caraydan Chile de Agua ’Ziki’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Terhi Hakala Omistaja: Terhi Hakala, 170p.
3. Kylini Wish Master ’Masteri’ parsonrussellinterrieri Ohjaaja: Anniina Aho Omistaja: Anniina Aho, 155p.
4. Caraydan Felix Felicis ’Flippi’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Mikko Hakala Omistaja: Mikko Hakala, 146p.
5. Bonachon Morouga ’Ali’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Anja Alanen Omistaja: Anja Alanen, 135p.
6. Bonachón Morich ’Naga’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Topi Mäkinen Omistaja: Topi Mäkinen, 108p.
7. Vahtivaaran Amanda ’Elma’ schapendoes Ohjaaja: Linda Virtanen Omistaja: Linda Virtanen, 65p.
8. Caraydan Que Bicho ’Älli ’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Terhi Hakala Omistaja: Terhi Hakala, 37p.
9. Caraydan Rockii ’Sulo’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Tiina Väli-Mattila Omistaja: Tiina Väli-Mattila, 8p.

PARAS AGILITYKOIRA-MAXI

1. Something Like Army Brat ’Ross’ bordercollie; Ohjaaja: Janika Karenmaa Omistaja: Janika Karenmaa, 153p.
2. Nexocan Fuxia ’Pink’ saksanpaimenkoira Ohjaaja: Helena Heino Omistaja: Marjo Heino, 138p.
3. Something Like Extra Power ’Bolt’ bordercollie Ohjaaja: Janika Karenmaa Omistaja: Janika Karenmaa, 122p.
4. Myytin Aseistariisumistyyli ’Peli’ bordercollie Ohjaaja: Reetta Pirttikoski Omistaja: Reetta Pirttikoski, 100p.
5. Dido fom Cranberry Cottage ’Lilo’ bordercollie Ohjaaja: Mia Koivisto Omistaja: Mia Koivisto/Janika Karenmaa, 65p.
6. Topikan De Ville ’Urho’ partacollie Ohjaaja: Marianna Vähä-Ettala Omistaja: Marianna Vähä-Ettala, 62p.
6. Overdo Kiri ’Ilo’ bordercollie Ohjaaja: Tanja Pitkänen Omistaja: Tanja Pitkänen, 62p.
8. Nexocan Halo ’Hippu’ saksanpaimenkoira Ohjaaja: Helena Heino Omistaja: Marjo Heino, 58p.
9. Empathicas Wishmaster ’Rufus’ australiapaimenkoira Ohjaaja: Reija Savila Omistaja: Reija Savila, 55p.
10. Qma Kipinä ’Kip’ bordercollie Ohjaaja: Heli Räsänen Omistaja: Heli Räsänen, 50p.
11. Something Like Campi DellOrrore ’Ira’ bordercollie Ohjaaja: Markus Raitanen Omistaja: Markus Raitanen & Janika Karenmaa, 49p.
12. Something Like Extreme Speed ’Pingu’ bordercollie Ohjaaja: Tiina Kangas Omistaja: Tiina Kangas ja Janika Karenmaa, 40p.
13. Nexocan Galdr ’Fifi’ saksanpaimenkoira Ohjaaja: Helena Heino Omistaja: Marjo Heino, 31p.
15. Tämä On Geisha ’Diva’ belgianpaimenkoira, malinois Ohjaaja: Tanja Pitkänen Omistaja: Elina Juusela, 16p.
17. Foogel Cloe Cantante ’Sylvi’ lagotto romangnolo Ohjaaja: Anne Friman Omistaja: Anne ja Markku Friman, 10p.

PARAS TOTTELEVAISUUSKOIRA

1. Harvahampaan Go For Succes”Saku” slk noutaja, ohjaaja ja omistaja Emmi Kiviluoma, 28p.
2. Foolproof Impressive Eagle Ohjaaja ja omistaja Virpi Vesanen, 21p.
3. Hellevillan Kastehelmi ”Kiia”, Vehnäterrieri, ohjaaja ja omistaja Liisa Niemeläinen, 18p.
4. Beast ”Piru”, Belgianpaimenkoira Malinois, ohjaaja ja omistaja Emmi Kiviluoma, 16p.
5. Something Like Extra Power ”Bolt”, Bordercollie, ohjaaja ja omistaja Janika Karenmaa, 14p.
6. Tämä on Geisha ”Diva”, Belgianpaimenkoira Malinois, 6p.

VUODEN TOKO-TULOKAS

1. Foolproof Impressive Eagle, ohjaaja ja omistaja Virpi Vesanen, 21p..
2. Tämä on Geisha ”Diva”, ohjaaja ja omistaja Elina Juusela, 6p.

VUODEN RALLY-TOKOKOIRA 2016

1. Vehnäterrieri Hellevillan Kastehelmi ”Kiia”, 31p., omistaja ja ohjaaja Liisa Niemeläinen
2. Espanjanvesikoira Nadador Café Dulce ”Ansa”, 22p., omistaja ja ohjaaja Miia Hellsten
3. Länsigöötanmaanpystykorva Kompiaisen Draamaa Tarjolla ”Viima”, 17p., haltija ja ohjaaja Elisa Haatainen
4. Belgianpaimenkoira laekenois Eloketun Aaroninparta ”Huuki”, 13p., omistaja ja ohjaaja Iiris Mäki-Jaakkola
5. Australianpaimenkoira Empathica’s Wishmaster ”Rufus”, 13p., omistaja ja ohjaaja Reija Savila
6. Keskikokoinen karkeakarvainen portugalinpodengo Vehkakallion Candida ”Keiju”, 9p., omistaja ja ohjaaja Iiris Mäki-Jaakkola
7. Pitkäkarvainen collie Say Wuf Hacker Hope ”Neo”, 4p., omistaja ja ohjaaja Ulla Lahtinen

VUODEN 2016 RALLY-TOKO TULOKAS

1. Australianpaimenkoira Empathica’s Wishmaster ”Rufus”, 13p., omistaja ja ohjaaja Reija Savila

PARAS PK-KOIRA

1. Bordercollie Something Like Army Brat ”Ross”, ohjaaja ja omistaja Janika Karenmaa, 20p.
2. lk. Hollanninpaimenkoira Kare-Saran Ålalaa ”Rakel”, ohjaaja ja omistaja Susanna Mattila, 19p.
3. Belgianpaimenkoira MalinoisTämä on Geisha ”Diva”, ohjaaja ja omistaja Elina Juusela, 8p.
4. Australianpaimenkoira Emphatica’s Wishmaster ”Rufus”, ohjaaja ja omistaja Reija Savila, 1p.
4. Bordercollie Qma Kipinä ”Kip”, ohjaaja ja omistaja Heli Räsänen, 1p.

KIERTOPALKINNOT

-Emmin pytty:

Tämä on Geisha ”Diva”, ohjaaja ja omistaja Elina Juusela

-Apon innostuspokaali:

Annu Yläjä

-Röllipatsas:

Tiina Puisto

-Sisupussi-skool:

Ulla Lahtinen

-Agilityextra:

Helena Heino

-Junnupalkinto:

Julia Seikkula

-Puheenjohtajien pokaali:

Something Like Army Brat ”Ross” ja Janika Karenmaa

-Ipin kippo:

Something Like Army Brat, omistaja Janika Karenmaa

PALKINNOT JA KUNNIAMERKIT

Suomen Kennelliiton ansiomerkit:

Hopea: Mirja Elkomaa-Tikkanen, Jorma Tikkanen

Kannustuspalkinnot:

Jonna Sirkki, Reija Savila, Marjo Karhunsaari, Laura Rantanen,

Ansiomerkit:

Pronssi: –

Hopea:

Anja Alanen, Sanna Mäkinen, Tanja Pitkänen

Kulta:

Heidi Rismala,

Agilitymerkit

Pronssi:

Noora-Stiina Kekki, Maiju Valtonen

Hopea:

Marjo Heino, Kaisa Laukkanen,

Kulta: –

Luokkanousijat

Luokkanousut 2-luokkaan:

Mighty Mischiefer Emil Eagle ’Nemo’ jackrussellinterrieri Ohjaaja: Krista Laukkanen Omistaja: Krista Laukkanen
Sinacria Carnival of light ’Tilda’ portugalinpodengo, pieni, lyhytkarvainen Ohjaaja: Katja Äärilä Omistaja: Hanni Poijärvi/Katja Äärilä
Caraydan Que Bicho ’Älli ’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Terhi Hakala Omistaja: Terhi Hakala
Caraydan Rockii ’Sulo’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Tiina Väli-Mattila Omistaja: Tiina Väli-Mattila
Qma Kipinä ’Kip’ bordercollie Ohjaaja: Heli Räsänen Omistaja: Heli Räsänen
Overdo Kiri ’Ilo’ bordercollie Ohjaaja: Tanja Pitkänen Omistaja: Tanja Pitkänen
Empathicas Wishmaster ’Rufus’ australiapaimenkoira Ohjaaja: Reija Savila Omistaja: Reija Savila
Nexocan Halo ’Hippu’ saksanpaimenkoira Ohjaaja: Helena Heino Omistaja: Marjo Heino
Dido fom Cranberry Cottage ’Lilo’ bordercollie Ohjaaja: Mia Koivisto Omistaja: Mia Koivisto/Janika Karenmaa

Luokkanousut 3-luokkaan:

After Barnakin Enchant Moon ’Lumo’ parsonrussellinterrieri Ohjaaja: Anniina Aho Omistaja: Anniina Aho ja Juha Välttilä
Vahtivaaran Amanda ’Elma’ schapendoes Ohjaaja: Linda Virtanen Omistaja: Linda Virtanen
Something Like Campi DellOrrore ’Ira’ bordercollie Ohjaaja: Markus Raitanen Omistaja: Markus Raitanen & Janika Karenmaa
Nexocan Galdr ’Fifi’ saksanpaimenkoira Ohjaaja: Helena Heino Omistaja: Marjo Heino
Foogel Cloe Cantante ’Sylvi’ lagotto romangnolo Ohjaaja: Anne Friman Omistaja: Anne ja Markku Friman
Something Like Extra Power ’Bolt’ bordercollie Ohjaaja: Janika Karenmaa Omistaja: Janika Karenmaa
Foogel Terracotta ’Zara’ lagotto romangnolo Ohjaaja: Emma Beckingham Omistaja: Emma Beckingham

Stipendit

Agilityjaoston stipendit

Taru Mäkinen, Anja Alanen
Junnujaoston ja agilityjaoston yhteinen stipendi
Helena Heino

Junnujaoston stipendit

Emma Beckingham

Tokojaoston stipendit

Liisa Niemeläinen
Heli Grönroos
Ilkka Sten

 

VUOSIKOKOUKSESSA 29.2.2016 PALKITTAVAT KOIRAT

(VUODEN 2015 ANSIOSTA)

Lue lisäävuoden 2015 ansiosta palkitut

VUOSIKOKOUKSESSA 24.2.2015 PALKITTAVAT KOIRAT
(VUODEN 2014 ANSIOISTA)

Lue lisääVuoden 2014 ansioista palkitut