Vuosikokouksen asiakirjat

Vuosikokouksen asiakirjat

Vuosikokous 1.3.2023

2022PALKITUT.docx-3

Toimintakertomus2022

Toimintasuunnitelma2023

Pöytäkirja vuosikokous 01032023-2

RAUMAN KÄYTTÖ- JA SEURAKOIRAT RY                               ESITYSLISTA

VUOSIKOKOUS

Ajankohta: 21.8.2017 klo 19.00-

Paikka RKS:n maja, Pulttivahe 1, 26100 Rauma

Käsiteltävät asiat:

 

 1. Kokouksen avaus

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

-Vuosikokouksen päivämäärä julkaistu yhdistyksen kotisivuilla ensimmäisen kerran 10.8.2017. Kutsu julkaistu esityslistan kera yhdistyksen nettisivuilla 11.8.2017 ja Raumalaisen yhdistyspalstalla 12.8.2017.

 

 1. Työjärjestyksen hyväksyminen

 

 1. Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat

 

 1. Valitaan hallituksen jäsen aiemmin tällä kaudella eronneen Timo Lahtisen tilalle
 2. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

-Kunniajäsen

-Agilityjaos on vuokraamassa kisamittaista hallia Eurajoelta. Hallitus on puoltanut hallihanketta.

-Parkkipaikkahanke

 1. Kokouksen päättäminen

VUOSIKOKOUS

Ajankohta: 28.2.2017 klo 19-
Paikka: Ravintola Etappi 22, Rauma
Läsnä: kts. erillinen liite

Käsiteltävät asiat:

1.Kokouksen avaus
Avattiin kokous klo 19.02.

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Hakala, sihteeriksi Anniina Aho, pöytäkirjantarkastajiksi Liisa Niemeläinen ja Krista Laukkanen ja ääntenlaskijoiksi Katja Äärilä ja Tiina Puisto.

3.Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu julkaistu ensimmäisen kerran yhdistyksen kotisivuilla joulukuussa 2016. Kutsu kera esityslistan julkaistu yhdistyksen nettisivuilla helmikuun puolessa välissä ja Raumalaisen yhdistyspalstalla tammikuussa. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys.

5.Todetaan kokouksen osanottajat ja äänioikeutetut osanottajat
Todettiin kokouksen osanottajat, yhteensä 25 osanottajaa joista 24 äänioikeutettuja.

6.Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Esitettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. Näyttelyjaostolle tilinpäätös esitettiin vuosikokouksessa.

7.Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Marjo Heino esittää, että tilinpäätös vahvistetaan, myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Vahvistettiin tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8.Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksun suuruus ja toimihenkilöiden palkkioiden suuruus.
Vahvistettiin toimintasuunnitelma. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio. Näyttelyjaostolle tulo- ja menoarvio esitettiin vuosikokouksessa.

Hallituksen ehdotus jäsenmaksuista; 20e/varsinainen jäsen, 5e/ perhejäsenet, 10e/nuorisojäsen, 5e/kirjaamismaksu kaikilta uusilta varsinaisilta ja nuorisojäseniltä. Laskutuslisä 2e/paperilasku. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen ja siitä seuraava muistutuslisä 5e.
2 muistutusta, jonka jälkeen katsotaan jäsen eronneeksi. Vahvistettiin jäsenmaksut hallituksen ehdotuksen mukaan.

Toimihenkilöille ei makseta palkkioita.

9.Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Heino.

10.Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (erovuorossa: Anniina Aho, Elina Juusela, Mia Beckingham, Terhi Hakala)
Ehdotettu: Jonna Sirkki, Tiina Puisto, Anniina Aho, Mia Beckingham, Terhi Hakala
Valittiin Anniina Aho, Mia Beckingham, Terhi Hakala, Jonna Sirkki

11.Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
Valittiin toiminnantarkastajiksi Erja Lajunen ja Mirja Elkomaa-Tikkanen ja varamiehiksi Tiina Puisto ja Anja Alanen.

12.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus ehdottaa vuoden koira-kilpailuihin yleistä sääntöä, jonka mukaan lajista riippumatta vuoden koira-kilpailuihin huomioon otetaan vain ne tulokset, joita saavuttaessaan koirakko on edustanut Rauman Käyttö- ja Seurakoiria.

Kirjataan tämä sääntöihin. Sääntöä sovelletaan lajikohtaisesti riippuen lajin luonteesta.

RKS:n osallistuminen Rauma Shown järjestelyihin vuodesta 2018 eteenpäin:

Vuoden 2018 ja 2019 näyttelyt on jo anottu. Vuoden 2020 näyttely on anottava kesän loppuun mennessä. Uusi hallitus ottaa asian käsittelyyn kevään kokouksissa. Myös vuoden 2017 näyttelyn järjestelyiden hoitaminen RKS:n osalta käsitellään uuden hallituksen kesken pikimmiten.

13.Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 20.06

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mikko Hakala                               Anniina Aho
Puheenjohtaja                             sihteeri

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

 

Yleistä

Kauden avajaiset pyritään järjestämään keväällä. Jatketaan koko jäsenistölle tarkoitettuja yhteisiä tapaamisia erilaisten koiraharrastukseen liittyvien teemojen parissa. Pyritään saamaan uusia harrastajia mukaan toimintaan eri lajeihin, myös peruskursseille ilman kilpailullisia tavoitteita.

Rauman Evidensia myöntää vuonna 2017 RKS:n jäsenille -10% alennuksen klinikan palveluista, tarvikkeista ja ruoasta. Alennuskortin voi noutaa klinikalta. Alennus on voimassa vuoden 2017 loppuun.

 

Luonnetestit 2017

Vuodelle 2017 on anottu vain yksi testi syyskuun ensimmäiseen viikonloppuun 2. – 3.9.2017, tuomareiksi on pyydetty samat kuin edellisinä vuosina eli Jorma Lankinen ja Sirpa Heilä.

 

Tiedotus

Jäsenistölle julkaistaan kevättiedote ja syystiedote sähköisesti yhdistyksen internetsivuilla. Yhdistyksen nettisivut pidetään ajan tasalla. Yhdistyksen sivuilla ei julkaista yritysten ilmoituksia (koskee myös facebook-sivua). Raumalainen ja nettisivut on edelleen yhdistyksemme tiedotuskanava.

 

Maja, kenttä ja kalusto

Keväällä pidetään majan ja kentän siivoustalkoot.

Kentälle laitetaan resurssien mukaan kohtuullisin kustannuksin salaojaputki, jotta majan edustan märin paikka saadaan kuivaksi. Selvitetään Ravakka-rahoituksen mahdollisuutta isompien hankkeiden osalta. Näyttelyjaos ei osallistu kentän kunnostukseen.

 

Kartoitetaan majan kuntoa ja nurmikenttää kunnostetaan resurssien mukaan.

 

Hankitaan uusi huussi majan läheisyyteen.

 

 

Agilityjaos

Talvikauden agilityharjoitukset pidetään Susivuorella “Hukkasuulissa”. Ensi talveksi haaveena löytää lämmin ja tilava halli.

Kesäkauden agilityharjoitukset pidetään Susivuoren koirakentällä.

Epävirallisia kilpailuja järjestetään resurssien mukaan.

Virallisia kilpailutapahtumia järjestetään 3 kpl:

* 5.- 6.6.2017

* 21.- 23.7.2017

* 9.- 10.9.2017

Uudet agilityn SM-joukkueen valintakriteerit vuodelle 2017: Joukkueen jäsenet valitaan Sagin rankingin perusteella paremmuusjärjestyksessä. Mikäli rankingista ei löydy kaikkia joukkueen jäseniä, voidaan tarvittaessa hyödyntää Agiwebin pistelaskujärjestelmää paremmuusjärjestys huomioon ottaen. Joukkue valitaan noin kaksi viikkoa ennen ilmoittautumisen päättymistä. Tarkempi päivä ilmoitetaan lähempänä kisa-ajankohtaa.

Harrastajainfoja ja luentoja pidetään tarpeen mukaan. Vanhoja esteitä ja kalustusta kunnostetaan ja uusia hankitaan tarpeen vaatiessa.

Lähetetään harrastajia toimihenkilö – ja koulutusohjaajakursseille tarpeen vaatiessa.

Hankitaan ulkopuolisia kouluttajia tarpeen mukaan

Osallistutaan Rauma show-näyttelyn järjestämiseen. Järjestetään mätsäri mikäli innokkaita järjestäjiä löytyy.

Agilityohjaajille järjestetään fysiikkatreenit, mikäli tarpeeksi osallistujia löytyy. Kursseista, koulutuksista ja leireistä lisätietoja RKS:n nettisivuilta: http://rks.fi Agilityleirin järjestäminen kesä/syksyn 2017 aikana.

Tuetaan mahdollisesti jäsenten arvokisoihin osallistumisia ja tarvittaessa matkakustannuksia. Erilaisia tukitapahtumia voidaan järjestää rahojen keräämiseksi.

Vuoden agilitykoira-kilpailuun tulee muutos vuodesta 2017 eteenpäin: 5 kilpailutuloksen sijaan huomioon otetaan jatkossa 10 parasta tulosta. Muuten pistelaskusäännöt pysyvät ennallaan.

 

Junnujaos

Junnujen on tarkoitus osallistua Rauman Show’n järjestelyihin samoissa tehtävissä, kuin aikaisemminkin. Junnut ovat kuitenkin valmiita auttamaan muissakin tehtävissä.

Junnuille on tarkoitus järjestää ohjelmaa kesäkaudella (toukokuu- kesäkuu sekä elokuu-syyskuu). Treeneissä on tarkoitus kokeilla edellisen vuoden tapaan eri lajeja sekä käydä kimppalenkeillä. Treenien päivää ei ole vielä päätetty.

Junior handler-treenejä järjestetään talvikaudella kerran kuukaudessa. Keväällä kartoitetaan tilanne ryhmäläisiltä, kuinka paljon he haluavat treenejä jatkossa. Mahdollisesti kysytään ulkopuolista vierailijaa kouluttamaan ryhmäämme.

Agilityryhmä jatkaa toimintaansa maaliskuulle saakka.

 

 

Palveluskoirajaos

-kesäkausi treenataan Susivuoren koirakentällä maanantaisin ja keskiviikkoisin

-talvikauden treenejä pyritään järjestämään resurssien mukaan.

-harrasteinfoja pidetään tarvittaessa

-koulutuksia ja luentoja pidetään mahdollisuuksien mukaan

-ulkopuolisia kouluttajia hankitaan mahdollisesti

-tarpeen vaatiessa lähetetään harrastajia toimihenkilö- ja koulutusohjaajakurssille

-osallistutaan avajaisiin ja Rauma Showhun

-kokeita pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan

-vanhoja esteitä ja kalustoa kunnostetaan ja uusia hankitaan tarpeen mukaan

 

Tokojaos

Kesän ohjatut koulutukset alkavat perinteisesti Vapun jälkeen. Tiistai- ja torstai-illat on varattu TOKOa harrastaville. Ohjattuja koulutuksia järjestetään touko-kesäkuussa sekä elo-syyskuussa. Talvikautena jatketaan harjoittelua omatoimisesti, mutta yhdessä tokoa treenaavien tavoitteellisen (kisaavat/kisoihin tähtäävät) tokoryhmän muodossa.

Ulkopuolinen tokokoulutuspäivä/-viikonloppu on suunnitteilla.

Virallisia tokokokeita järjestetään 2kpl (heinäkuu, ja syyskuu). Lisäksi järjestetään möllitokokoe/kokeita tarpeen mukaan.

Pyritään osallistumaan joukkueena SM-kisoihin ja piirimestaruuskisoihin. SM-kisajoukkueeseen hakeneille järjestetään keväällä yhteisiä treenihetkiä.

Osallistutaan Rauma Shown 2017 järjestämiseen.

Rally-Toko

Kesäkautena joitakin ohjattuja rally-tokokursseja järjestetään RKS:n kentällä tiistai- ja/tai torstai-iltaisin. Lisäksi tavoitteellisille omatoimitreenaajille perustetaan oma, kesäkautena viikoittain kokoontuva ryhmä. Pyritään saamaan RKS:lta oma joukkue rally-tokon suomenmestaruuskilpailuihin 19. elokuuta Seinäjoelle ja RKS:a edustavia kisaajia myös Satakunnan ensimmäisiin rally-tokon piirimestaruuskisoihin Ikaalisiin viikkoa myöhemmin. Talvikautena jatketaan omatoimisia treenejä harvakseltaan.

 

Näyttelyjaos

Näyttelyjaos järjestää mahdollisuuksien mukaan näyttelykoulutusta ja kursseja. Koulutukseen tarvitaan lisää ohjaajia ja tiloja.  Tarvittaessa järjestetään näyttelymatkoja.

Näyttelyjaos osallistuu Rauma Show näyttelytoimikunnan toimintaan. Vuoden 2017 näyttelyn toimikunnassa edustajat ovat Harri Natunen, näyttelytoimikunnan puheenjohtaja, ja Carita Natunen, näyttelyn sihteeri.  Toimistopäällikön paikka / edustus auki. Näyttelyn ajaksi tulevat toimistopäällikkö ja tuomarisihteeri yhdistyksen ulkopuolelta. Näyttely järjestetään Lähdepellon Urheilualueella 27.–28.5.2017, yhdessä Rauman Maalaiskunnan Metsästäjien, Rauman Ympäristön Urheilumetsästäjien, Rauman Seudun Erämiesten ja Rauman Metsästysseuran kanssa. Järjestäville seuroille järjestetään infotilaisuus 15.5. näyttelyalueella, jonne kaikkien seurojen jäsenet ja jaostovastaavat ovat tervetulleita keskustelemaan näyttelyn järjestämisestä ja siihen liittyvistä yksityiskohdista.  Tilaisuudessa käydään läpi myös turvallisuusasioita.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös Suomen Schipperke ry:n ja Suomen Australiankarjakoirat ry:n erikoisnäyttelyt.

Näyttelyjaos järjestää 1.2. ravintola Gotossa koulutuksen, jossa vetäjänä on Pekka Teini ja aiheena hankalat asiakastilanteet. Koulutus on räätälöity koiranäyttely-teemaan ja tarkoitettu niille, jotka tulevat näyttelyyn talkootöihin.

Järjestetään 4.4. näyttelyn suunnittelu- ja infotilaisuus jaostovastaavien kanssa.

Osallistutaan KoiraExpoon. Osallistutaan jaostovastaavan mahdollisen MV tai EUV matkan kuluihin. Tuetaan arvokisoissa palkittuja jäseniä.

 

VEPEjaos

Vepevastaavana aloittaa Tiina Justen.

Alkuvuodesta jaos osti peräkärryn veneen kuljetukseen. Muita pienempiä hankintoja on suunnitteilla, kuten pelastuspuku.

Rantana toimii jatkossa edelleen Vilokari ja maanpäännokka on jaoksen käytössä noin kerran viikossa

Match Show järjestetään maaliskuussa ja ainakin yksi tämän lisäksi(keväällä)

Soven järjestämistä suunniteltu alustavasti.

Vuosikokouksessa palkitut

Valionarvot

Suomen agilityvalio, FI AVA

Australiankelpie Konnuuksien Aina Ilona “Maru” ohjaaja, omistaja: Kaisa Kujala
Espanjanvesikoira Nadador Juguete de joya “Lelu” ohjaaja, omistaja: Taru Mäkinen

Suomen rally-tokovalio, FI RTVA

Ei palkittavia

Suomen tottelevaisuusvalio, FI TVA

Kultainennoutaja Ruokorapseen Björk “Kaira”, ohjaaja, omistaja: Marjo Puustelli

Paras PK-tuloksen omaava uroskoira

Ei palkittavia

Paras PK-tuloksen omaavan narttukoira

Ei palkittavia

Vuoden Junior handler (palkinnon lahjoittanut Netta Elomaa)

10-13 vuotiaat: Ei palkittavia
14-17 vuotiaat: Ei palkittavia

Paras agilitykoira

Maxi

 1. Australianpaimenkoira Titangus Apirka “Tyyne” ohjaaja, omistaja: Jaana Leino 333pist.
 2. Australianpaimenkoira Titangus Bronnen “’Taimi” ohjaaja, omistaja: Jaana Leino 250 pist.
 3. Bordercollie Downforce Grace “Grace” ohjaaja, omistaja: Heidi Karanko 244 pist.
 4. Australianpaimenkoira Capricole Black Bryony “’Alvin” ohjaaja, omistaja: Mira Björkroth 23 pist.

Pikkumaxi

 1. Australiankelpie Konnuuksien Aina Ilona ”Maru” ohjaaja, omistaja: Kaisa Kujala 272 pist.

Medi

 1. Parsonrusselinterrieri Bravefellow Larissa “Lissu” ohjaaja, omistaja: Annamaria Ristimäki 241 pist.
 2. Espanjanvesikoira Nadador Juguete de joya “Lelu” ohjaaja, omistaja: Taru Mäkinen 237 pist.
 3. Espanjanvesikoira Caraydan Rockii “Sulo” ohjaaja, omistaja: Tiina Väli-Mattila 204 pist.
 4. Espanjanvesikoira Bonachon Morouga “Ali“ ohjaaja, omistaja: Anja Alanen 112 pist.
 5. Espanjanvesikoira Nadador Jugador Esperanzado “Toivo” ohjaaja, omistaja: Katja Äärilä 106 pist.
 6. Espanjanvesikoira Nadador Jugando en El Agua “Hiisi” ohjaaja, omistaja: Sirkku Sahlberg 41 pist.

Mini

 1. Kääpiösnautseri Hömpötin Hurmuri by PP-Love “Hurme” ohjaaja, omistaja: Tiina Puisto 56 pist.
 2. Kääpiösnautseri Hömpötin Dazen Dizzy “ DeX” ohjaaja, omistaja: Tiina Puisto 50 pist.
 3. Borderterrieri Badamtams Piece of Action “Särmä” ohjaaja, omistaja: Minna Lahdenmäki 49 pist

Pikkumini

 1. Jackrusselinterrieri Dirtdiggers Im a diamond “Tyyne” ohjaaja: Anja Alanen, omistaja: Outi Raanta 157 pist.
 2. Jackrussellinterrieri Pearlfields Forbidden Fruit “Esme” ohjaaja, omistaja: Jasmin Bly 137 pist.
 3. Parsonrussellinterrieri Tammenkolon Wixen “Foxy” ohjaaja: Annamaria Ristimäki, omistaja: Hanna Räty 130 pist.
 4. Jackrussellinterrieri Lets Rock Saturday Night Diva “Olga” ohjaaja, omistaja: Jasmin Bly 87 pist.
 5. Bichon frise Leevin Batman “Samu” ohjaaja, omistaja: Julia Jokinen 20 pist.
 6. BIewer Flourish Kvitka “Lola” ohjaaja, omistaja: Sanni Liukkonen 16 pist.

Vuoden tokokoira

 1. Australiankelpie Yacatis Irenta-Joy “Rilla”, ohjaaja, omistaja: Kaisa Kujala 19p.
 2. Australianpaimenkoira Empathica’s Wishmaster “Rufus”, ohjaaja: Laura Suominen, omistaja: Reija
  Savila 19p.
 3. Kultainennoutaja Ruokorapseen Björk “Kaira”, ohjaaja, omistaja: Marjo Puustelli 16p.
 4. Espanjanvesikoira Nadador Jugando en El Agua “Hiisi”, ohjaaja, omistaja: Sirkku Sahlberg 6p.

Vuoden toko-tulokas

 1. Australiankelpie YACATIS IRENTA-JOY “Rilla”, ohjaaja, omistaja: Kaisa Kujala 19p.
 2. Australianpaimenkoira Empathica’s Wishmaster “Rufus”, ohjaaja: Laura Suominen, omistaja: Reija
  Savila 19p.

Vuoden rally-tokokoira

 1. Espanjanvesikoira Nadador Jugando en El Agua “Hiisi”, ohjaaja, omistaja: Sirkku Sahlberg 31p.
 2. Vehnäterrieri Hellevillan Kastehelmi “Kiia”, ohjaaja, omistaja: Liisa Niemeläinen 29p.
 3. Espanjanvesikoira Maravilloso Ursula “Mekku”, ohjaaja, omistaja: Liisa Niemeläinen 22p.
 4. Labradorinnoutaja Upwards Yogi Bear “Koda” ohjaaja, omistaja: Marianne Vataja 19p.
 5. Kääpiösnautseri Nouzer´s Mysterious Black “Muru”, ohjaaja, omistaja: Anna-Mari Kahala 16p.

Vuoden rally-tokotulokas

 1. Espanjanvesikoira Maravilloso Ursula “Mekku”, ohjaaja, omistaja: Liisa Niemeläinen 22p.
 2. Labradorinnoutaja Upwards Yogi Bear “Koda”, ohjaaja, omistaja: Marianne Vataja 19p.

Paras PK-koira

Ei palkittavia

Vuoden vesipelastuskoira

Ei palkittavia

Vuoden vesipelastustulokas

Ei palkittavia

Kiertopalkinnot

Emmin pytty: Kaisa Kujala
Apon innostupokaali: Sari Pirkkanen
Röllipatsas: Liisa Niemeläinen
Sisupussi-skool: Lena Karlsson
Agilityextra: Anne Vänttinen
Junnupalkinto: Veera Hinkkanen
Puheenjohtajien pokaali: belgianpaimenkoira malinois Tämä on Geisha ”Diva, ohj. & om. Elina Juusela
Ipin kippo: espanjanvesikoira Nadador Jugando en el Agua ”Hiisi”, ohj. & om. Sirkku Sahlberg

Palkinnot ja kunniamerkit

Satakunnan kennelpiiri ry:n kunniamaininnat

Liisa Niemeläinen
Tiina Puisto

RKS kannustuspalkinnot

Riikka Tuominen
Tiina Väli-Mattila
Minna Lahdenmäki
Laura Suominen

RKS ansiomerkit

Pronssi

Hanna Gustafsson
Sami Rantakaulio
Tiina Rantakaulio
Lena Karlsson
Pasi Savila
Jaana Leino
Julia Jokinen

Hopea

Tiina Justen

Kulta

Tanja Pitkänen

RKS agilitymerkit

Pronssi

Jaana Leino

Hopea

Minna Suominen

Kulta

Ei palkittavia

Kennelliiton ansiomerkit

Ei palkittavia

Agility luokkanousijat

Luokkanousut 2-luokkaan

Jackrusselinterrieri Dirtdiggers Im a Diamond “Tyyne” ohjaaja: Anja Alanen, omistaja: Outi Raanta
Parsonrussellinterrieri Tammenkolon Wixen “’Foxy” ohjaaja: Annamaria Ristimäki, omistaja: Hanna Räty
Jackrusselinterrieri Lets Rock Saturday Night Diva “Olga” ohjaaja, omistaja: Jasmin Bly
Kääpiösnautseri HÖMPÖTIN HURMURI BY PP-LOVE “Hurme” ohjaaja, omistaja: Tiina Puisto (ei palkita, koira
laskettu 1.luokkaan aiemmin )
Borderterrieri Badamtams Piece of Action “Särmä” ohjaaja, omistaja: Minna Lahdenmäki

Luokkanousut 3-luokkaan

Jackrusselinterrieri Dirtdiggers Im a diamond “Tyyne” ohjaaja: Anja Alanen, omistaja: Outi Raanta
Parsonrussellinterrieri Tammenkolon Wixen “’Foxy” ohjaaja: Annamaria Ristimäki, omistaja: Hanna Räty
Australiankelpie Konnuuksien Aina Ilona ”Maru” ohjaaja, omistaja: Kaisa Kujala

Junnujaoston stipendi

Anni Salminen

Tokojaoston stipendi

Lea Törmä

Agilityjaoston stipendit

Ei esitetä stipendejä

Vepe-jaoston stipendit

Kaija Laihonen
Tapio Syrjälä

Lisätiedot ja säännöt:
http://rks.fi/vuoden-koira-kilpailut/
http://rks.fi/vuoden-koira-kilpailut/kiertopalkintosaannot-paivitetty-2019/

VALIONARVOT

SUOMEN AGILITYVALIO, FI AVA
bordercollie Johan On GP, om Nelli Mäkelä

SUOMEN HYPPYVALIO, FI AVA-H
bordercollie Johan On GP, om Nelli Mäkelä
parsonrussellinterrieri Bravefellow Larissa, om Annamaria Ristimäki

VESIPELASTUSVALIO, FI VPVA
labradorinnoutaja Kaukopartion Uimonen, om. Virpi Niemi

KANSAINVÄLISET MUOTOVALIOT, C.I.B.
japanese chin Sanzoku’s Ichi Chi-Ka Ut, om. Elina Seikola ja Tuula Ahola

SUOMEN MUOTOVALIOT, FI MVA
japanese chin Imachin Bijutsuka, om. Elina Seikola ja Sami Seikola
kleinspitz Thomdy Dom’s Dimanto, om. Noora Mantere


VUODEN KASVATTAJA
Palkinnon lahjoittaja RKS/Näyttelyjaos

Ei ilmoitettuja tuloksia.


VUODEN PENTU
Palkinnon lahjoittaja kennel Six-Pack Sealyhams

länsigöötanmaanpystykorva Jaxonville Bravo Brassimo, om. Mervi Savolainen, 52 p.
suomenajokoira Koverilan Simo Häyhä, om. Sanna Skedlund ja Riku Mansikka, 34 p.
dobermanni Riihikarsinan Turn The Voice On, om. Hanna Gustafsson, 29 p.
snautseri, musta Royal Revolver Grand Calvera, om. Mari Bryggare, 13 p.


VUODEN NÄYTTELYKOIRA

berninpaimenkoira Berondan Belicia, om. Kirsi Reunanen, 114 p.
suomenajokoira Välimäen Gitta, om. Sanna Skedlund ja Riku Mansikka, 102 p.
japanese chin Dohra’s Al Asimah, om. Elina Seikola, 96 p.
stabijhoun Linske Luidi, om. Taija Heinonen, 90 p.
japanese chin Imachin Akihiko, om. Elina Seikola ja Anna Ahola, 67 p.
welsh corgi pembroke Annline’s Love Me Like You Do, om. Laura Rantanen, 60 p.
japanese chin Imachin Bijutsuka, om. Elina Seikola ja Sami Seikola, 53 p.
kleinspitz Thomdy Dom’s Dimanto, om. Noora Mantere, 39 p.
snautseri, musta Royal Revolver Grand Calvera, om. Mari Bryggare, 38 p.
labradorinnoutaja Fiin Pakkanen, om. Heli Grönroos, 28 p.


VUODEN NÄYTTELYVETERAANI

berninpaimenkoira Berondan Belicia, om. Kirsi Reunanen, 114 p.
borderterrieri Aivan Mahdoton Hellraiser, om. Mimoza Vierikko, 30 p.
japanese chin, Chinart Sergej Aleksandrovitsj, om. Elina Seikola ja Anna Ahola, 12 p.


MUUT VALIOT JA VOITTAJA-TITTELIT

VIRON MUOTOVALIO, EE MVA
kleinspitz Thomdy Dom’s Dimanto, om. Noora Mantere

BALTIAN MUOTOVALIO, BALT MVA
suomenajokoira Syysaamun Outa, om. Sanna Skedlund ja Riku Mansikka

LIETTUAN MUOTOVALIO, LT MVA
suomenajokoira Syysaamun Outa, om. Sanna Skedlund ja Riku Mansikka


PARAS PK-TULOKSEN OMAAVA UROSKOIRA

Ei ilmoitettuja tuloksia


PARAS PK-TULOKSEN OMAAVA NARTTUKOIRA

Ei ilmoitettuja tuloksia


VUODEN JUNIOR HANDLER
Palkinnon lahjoittaja Netta Elomaa

10-13-vuotiaat:
Ei ilmoitettuja tuloksia

14-17-vuotiaat
Laura Rantanen 40 p.


PARAS AGILITYKOIRA – MINI

parsonrussellinterrieri After Barnakin Enchant Moon, ”Lumo”, ohjaaja Anniina Välttilä, omistaja Anniina ja Juha Välttilä, 125 p.
kääpiösnautseri Hömpötin Daze’n’dizzy, ”DeX”, ohjaaja ja omistaja Tiina Puisto, 94 p.
jackrussellinterrieri Piece of Fruitcake Persikka, ”Tyyne”, ohjaaja ja omistaja Mari Lehtimäki, 91 p.
kääpiösnautseri Hömpötin Hurmuri by PP-Love, ”Hurme”, ohjaaja ja omistaja Tiina Puisto, 61 p.

PARAS AGILITYKOIRA – MEDI

espanjanvesikoira Bonachon Manzano, ”Zip”, ohjaaja ja omistaja Taru Mäkinen, 271 p.
parsonrussellinterrieri Bravefellow Larissa, ”Lissu”, ohjaaja ja omistaja Annamaria Ristimäki, 165 p.
shetlanninlammaskoira OBrie of the Scheepdog Jumpers, ”Brie”, ohjaaja ja omistaja Lena Karlsson, 141 p.
parsonrussellinterrieri Tammenkolon Alexander, ”Topi”, ohjaaja ja omistaja Mari Lehtimäki, 137 p.
parsonrussellinterrieri Kylini Wish Master, ”Masteri”, ohjaaja ja omistaja Anniina Välttilä, 120 p.
espanjanvesikoira Bonachon Morouga, ”Ali”, ohjaaja ja omistaja Anja Alanen, 40 p.

PARAS AGILITYKOIRA – PIKKUMAXI

bordercollie Johan On GP, ”Prix”, ohjaaja ja omistaja Nelli Mäkelä, 245 p.
espanjanvesikoira Nadador Hembra Hijuela, ”Maisa”, ohjaaja ja omistaja Liisa Niemeläinen, 48 p.

PARAS AGILITYKOIRA – MAXI

australianpaimenkoira Titangus Apirka, ”Tyyne”, ohjaaja ja omistaja Jaana Leino, p.
australianpaimenkoira Empathica’s Wishmaster, ”Rufus”, ohjaaja Elisa Haatainen, omistaja Reija Savila, 25 p.


AGILITY LUOKKANOUSIJAT

Luokkanousut 2-luokkaan
Ei ilmoitettuja tuloksia

Luokkanousut 3-luokkaan
shetlanninlammaskoira OBrie of the Scheepdog Jumpers, ”Brie”, ohjaaja ja omistaja Lena Karlsson


PARAS TOTTELEVAISUUSKOIRA

kultainennoutaja Ruokorapseen Björk, ohjaaja ja omistaja Marjo Karhunsaari, 30 p.
abradorinnoutaja Merryhunter Pink Velvet, ohjaaja ja omistaja Marita Yli-Huhtala , 26 p.
shetlanninlammaskoira Obrie of the Scheepdog Jumpers, ohjaaja ja omistaja Lena Karlsson, 14 p.
hovawart Karoonan Siida, ohjaaja ja omistaja Heidi Rismala, 13 p.
shetlanninlammaskoira Länsimetsän Kuurankukka, ohjaaja ja omistaja Pasi Savila, 12 p.
novascotiannoutaja Funny Foot’s Bear Of Apache, ohjaaja ja omistaja Emmi Mäkinen, 8 p.
espanjanvesikoira Nadador Jugando En El Aqua, ohjaaja ja omistaja Sirkku Sahlberg, 8 p.
vehnäterrieri Hellevillan Kastehelmi, ohjaaja ja omistaja Liisa Niemeläinen, 6 p.
espanjanvesikoira Nadador Hembra Hijuela, ohjaaja ja omistaja Liisa Niemeläinen 2 p.

VUODEN TOKO-TULOKAS

espanjanvesikoira Nadador Jugando En El Aqua, ohjaaja ja omistaja Sirkku Sahlberg, 8 p.


VUODEN RALLY-TOKOKOIRA

espanjanvesikoira Nadador Cafe Dulcé, ohjaaja ja omistaja Miia Hellsten, 48 p.
labradorinnoutaja Merryhunter Pink Velvet, ohjaaja ja omistaja Marita Yli-Huhtala, 34 p.
bordercollie Something Like Big Love, ohjaaja ja omistaja Heli Räsänen, 25 p.
pitkäkarvainen collie Ruffenuff Think Twice, ohjaaja ja omistaja Taru Satokangas-Taskinen ,25 p.
kooikerhondje Lucky Nana’s Cara Duplis Amore, ohjaaja ja omistaja Tiia Rinne, 23 p.
suomenlapinkoira Miskajasmin Jäähile, ohjaaja ja omistaja Airi Lapinsusi, 19 p.
suomenlapinkoira Duvvakan Askkas, ohjaaja ja omistaja Airi Lapinsusi, 13 p.
espanjanvesikoira Nadador Hembra Hijuela, ohjaaja ja omistaja Liisa Niemeläinen, 10 p.
hovawart Milahow Nimbuc, ohjaaja ja omistaja Lea Törmä, 9 p.
vehnäterrieri Hellevillan Kastehelmi, ohjaaja ja omistaja Liisa Niemeläinen, 8 p.
australianpaimenkoira Empathica’s Wishmaster, ohjaaja ja omistaja Reija Savila, 8 p.
kääpiöpinseri Herzlich Prinzessin Inezme, ohjaaja ja omistaja Jonna Bryggare, 6 p.
novascotiannoutaja Funny Foot’s Bear of Apache, ohjaaja ja omistaja Emmi Mäkinen, 6 p.
länsigöötanmaanpystykorva Kompiaisen Draamaa Tarjolla, ohjaaja ja omistaja Elisa Haatainen, 4 p.
espanjanvesikoira Nadador Jugando En El Aqua, ohjaaja ja omistaja Sirkku Sahlberg, 4 p.

VUODEN RALLY-TOKO TULOKAS

labradorinnoutaja Merryhunter Pink Velvet, ohjaaja ja omistaja Marita Yli-Huhtala, 34 p.
pitkäkarvainen collie Ruffenuff Think Twice, ohjaaja ja omistaja Taru Satokangas-Taskinen, 25 p.
suomenlapinkoira Duvvakan Askkas, ohjaaja ja omistaja Airi Lapinsusi, 13 p.
novascotiannoutaja Funny Foot’s Bear of Apache, ohjaaja ja omistaja Emmi Mäkinen, 6 p.
espanjanvesikoira Nadador Jugando En El Aqua, ohjaaja ja omistaja Sirkku Sahlberg, 4p.


PARAS PK-KOIRA

Ei ilmoitettuja tuloksia


VUODEN VESIPELASTUSKOIRA

labradorinnoutaja “Toro” Kaukopartion Uimonen, 40p., om.&ohj. Virpi Niemi
labradorinnoutaja Fiin Pakkanen ”Pipo” 32p., om.&ohj. Heli Grönroos
bordercollie Something Like Army Brat “Ross” 8p. om. Janika Karenmaa ohj.Helena Heino
suursnautseri Tintenfass Xcuse ”Xiiu” 8p., om&ohj. Iiris Mäki-Jaakkola

VUODEN VESIPELASTUSTULOKAS

labradorinnoutaja Fiin Pakkanen ”Pipo” 32p., om.&ohj. Heli Grönroos
bordercollie Something Like Army Brat “Ross” 8p. om. Janika Karenmaa ohj.Helena Heino
suursnautseri Tintenfass Xcuse ”Xiiu” 8p., om&ohj. Iiris Mäki-Jaakkola


KIERTOPALKINNOT


Emmin pytty
Sirkku Sahlberg ja espanjanvesikoira Nadador Jugando En El Aqua

Apon innostuspokaali
Lea Törmä

Röllipatsas
Harri Natunen

Sisupussi-skool
Emma Beckingham

Agilityextra
Liisa Niemeläinen

Junnupalkinto
Sanni Liukkonen

Puheenjohtajien pokaali
Ei ilmoitettuja tuloksia

Ipin kippo
Obrie of the Scheepdog Jumpers


PALKINNOT JA KUNNIAMERKIT

Kannustuspalkinnot
Mimoza Vierikko, Julia Jokinen, Mari Nummi, Sami Rantakaulio, Tiina Rantakaulio, Janika Joutsenvuori, Eija Tarujoki, Pasi Savila, Lena Karlsson, Emmi Mäkinen, Jaana Leino

Ansiomerkit

Pronssi
Heli Grönroos, Jonna Sirkki, Satu Kauppinen, Emma Beckingham, Lea Törmä, Anne Friman,

Hopea
Annu Yläjä, Elina Juusela

Kulta
Anja Alanen

Agilitymerkit

Pronssi
Anne Vänttinen, Ulla Lahtinen, Minna Suominen

Hopea


Kulta
Elisa Haatainen

Junnujaoston stipendit
Laura Rantanen
Emmi Mäkinen

VUOSIKOKOUKSESSA 28.2.2017 PALKITTAVAT KOIRAT

(VUODEN 2016 ANSIOSTA)

VALIONARVOT

SUOMEN AGILITYVALIO, FI AVA

Espanjanvesikoira Bonachón Morich ”Naga”, Ohjaaja: Topi Mäkinen

SUOMEN HYPPYVALIO, FI AVA-H

Espanjanvesikoira Bonachon Morouga ”Ali” Ohjaaja: Anja Alanen
Espanjanvesikoira Bonachon Manzano ”Zip” espanjavesikoira Ohjaaja: Taru Mäkinen Jackrussellinterrieri Pieceof Fruitcake Persikka ”Tyyne” Ohjaaja: Mari Lehtimäki

SUOMEN KÄYTTÖVALIO, FI KVA

lk. Hollanninpaimenkoira Karen Saran Ålalaa ”Rakel”, ohjaaja Susanna Mattila

KANSAINVÄLINEN MUOTOVALIO, C.I.B

Australianterrieri Somehow Wohoo, om. Anna Riutta-Salo ja Laura Salonen
Japanese chin Be-Dohra’s Al Asimah, om. Elina Seikola
Pumi Karvakorvan Eversti, om. Kaija Laihonen ja Tapio Syrjälä
Suomenajokoira Saamamiehen Vikke, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka & Jaana Järvensivu

KANSAINVÄLINEN MUOTOVALIO, C.I.E

Stabijhoun Dobbie, om. Taija Viertonen

POHJOISMAIDEN MUOTOVALIO, POHJ MVA

Berninpaimenkoira Berondan Belicia, om. Kirsi Reunanen
Japanese chin Imachin Akihiko, om. Elina Seikola ja Anna Ahola

SUOMEN MUOTOVALIO, FI MVA

Bordercollie Something Like Campi Dell’Orrore, om. Janika Karenmaa & Markus Raitanen
Kääpiöpinseri Riihikarsinan Lisa Lopes, om. Saaga Kiuru
Partacollie Black Quebec’s Lady Madonna, om. Linda Virtanen
Partacollie Black Quebec’s Lucy In The Sky, om. Jaana ja Linda Virtanen
Portugalinpodenco, pieni, sk, Sinacria Carnival Of Light, om. Katja Äärilä
Suomenajokoira Saamamiehen Vikke, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka & Jaana Järvensivu

TULOSPALKINNOT

PARAS NÄYTTELYKOIRA

1. Japanese chin Imachin Akihiko, om. Elina Seikola ja Anna Ahola, 142 p.
2. Berninpaimenkoira Berondan Belicia, om Kirsi Reunanen, 118 p.
3. Stabijhoun Linske Luidi, om. Taija Viertonen, 101 p.
4. Japanese chin Sanzoku’s Ichi Chi-Ka Ut, om. Elina Seikola ja Tuula Ahola, 72 p.
5. Kleinspitz, valkoinen, Thomdy Dom’s Dimanto, om. Noora Mantere ja Raija Kokkonen, 69 p.
6. Japanese chin Be-Dohra’s Al Asimah, om. Elina Seikola, 68 p.
7. Hovawart Amix Fyrst, om. Paula Sievilä, 61 p.
8. Welsh corgi pembroke Myway’s Love Me At Annline, om. Laura Rantanen, 51 p.
9. Kleinspitz, valkoinen, Pyryhelmin Amadeus, om. Noora Mantere ja Raija Kokkonen, 45 p.
10. Bordercollie Something Like Campi Dell’Orrore, om. Janika Karenmaa & Markus Raitanen, 42 p.
11. Isovillakoira, ruskea, Bliss-Ubby, om. Kristiina Koivunen ja Päivi Jokela, 34 p.
12. Bordercollie Something Like Extra Power, om. Janika Karenmaa, 25 p.
13. Portugalinpodenco, pieni, sk. Sinacria Carnival Of Light, om. Katja Äärilä, 24 p.
14. Bordercollie Something Like Army Brat, om. Janika Karenmaa, 18 p.

MUUT MUOTOVALIOARVOT JA VOITTAJA-TITTELIT

Baltian muotovalio
Suomenajokoira Saamamiehen Vikke, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka & Jaana Järvensivu
Eestin muotovalio, EE mva
Kääpiöpinseri Riihikarsinan Lisa Lopes, om. Saaga Kiuru
Pumi Napos Topáz, om. Noora-Stiina Kekki & Teemu Raula
Suomenajokoira Saamamiehen Vikke, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka & Jaana Järvensivu
Latvian muotovalio, LV mva
Pumi Napos Topáz, om. Noora-Stiina Kekki & Teemu Raula
Suomenajokoira Saamamiehen Vikke, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka & Jaana Järvensivu
Liettuan muotovalio, LT mva
Suomenajokoira Saamamiehen Vikke, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka & Jaana Järvensivu
Norjan muotovalio, NO mva
Japanese chin Imachin Akihiko, om. Elina Seikola ja Anna Ahola
Japanese chin Sanzoku’s Ichi Chi-Ka Ut, om. Elina Seikola ja Tuula Ahola
Tanskan muotovalio, DK mva
Berninpaimenkoira Berondan Belicia, om. Kirsi Reunanen
Eestin Juniorimuotovalio
Kleinspitz, valkoinen, Thomdy Dom’s Dimanto, om. Noora Mantere ja Raija Kokkonen
Kääpiöpinseri Riihikarsinan Lisa Lopes, om. Saaga Kiuru
Latvian Voittaja 2016
Pumi Napos Topáz, om. Noora-Stiina Kekki & Teemu Raula

PARAS NÄYTTELYVETERAANI

1. Berninpaimenkoira Fridkullas Ultra Bra, om. Kirsi Reunanen, 95 p.
2. Hovawart Amix Cheremchina, om. Paula Sievilä, 77 p.
3. Kleinspitz, valkoinen Pyryhelmin Amadeus, om. Noora Mantere ja Raija Kokkonen, 40 p.
4. Länsigöötanmaanpystykorva Jaxonville Lea Lappuliisa, om. Elisa Haatainen, 12 p.

PARAS NÄYTTELYPENTU, palkinnon lahjoittanut Kennel Six-Pack

1. Suomenajokoira Välimäen Gitta, om. Sanna Skedlund, Riku Mansikka & Jaana Järvensivu, yht. 101 p.
2. Suomenajokoira Syysaamun Outa, om. Sanna Skedlund & Riku Mansikka, Yht. 41 p.
3. Pumi Napos Álomszép, om. Noora-Stiina Kekki & Teemu Raula, Yht. 29 p.

VUODEN KASVATTAJA, palkinnon lahjoittanut näyttelyjaos

Ei ilmoitettuja tuloksia

PARAS PK-TULOKSEN OMAAVA UROSKOIRA

Bordercollie Something Like Army Brat, om. Janika Karenmaa

PARAS PK-TULOKSEN OMAAVA NARTTUKOIRA

Ei ilmoitettuja tuloksia

VUOLASVIRTA-PALKINTO

Satu Toivonen, australianterrierit, kennel Dreampower’s

VUODEN JUNIOR HANDLER, palkinnon lahjoittanut Netta Elomaa

10-13-vuotiaat:

1. Anni Salminen 4p

14-17-vuotiaat

1. Laura Rantanen 66p 2. Emma Beckingham 59p

PARAS AGILITYKOIRA-MINI

1. Tammenkolon Alexander ’Topi’ parson Ohjaaja: Mari Lehtimäki Omistaja: Mari Lehtimäki, 153p.
2. Lead-star s Frey Frerick ’Frey’ phalene Ohjaaja: Maiju Valtonen Omistaja: Maiju Valtonen, 131p.
3. Piece of Fruitcake Persikka ’Tyyne’ jackrusselinterrieri Ohjaaja: Mari Lehtimäki Omistaja: Mari Lehtimäki, 112p.
4. After Barnakin Enchant Moon ’Lumo’ parsonrussellinterrieri Ohjaaja: Anniina Aho Omistaja: Anniina Aho ja Juha Välttilä, 109p.
5. Sini-minin game boy ’Nipa’ kääpiösnautseri Ohjaaja: Tiina Puisto Omistaja: Tiina Puisto, 105p
6. Bonachon Ebba ’Ebba’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Taru Mäkinen Omistaja: Taru Mäkinen, 90p.
7. Eximus vis insomnia ’Roca ’ portugalinpodengo, pieni, lyhytkarvainen Ohjaaja: Maiju Valtonen ;omistaja: Maiju Valtonen, 66p.
8. Aurra Sing Black Jewel ’Koru’ Kääpiöpinseri Ohjaaja: Maarit Merilä Omistaja: Maarit Merilä, 55p.
9. Hömpötin Daze´n´dizzy ’DeX’ kääpiösnautseri Ohjaaja: Tiina Puisto Omistaja: Tiina Puisto, 53p.
10. Mighty Mischiefer Emil Eagle ’Nemo’ jackrussellinterrieri Ohjaaja: Krista Laukkanen Omistaja: Krista Laukkanen, 46p.
11. Sinacria Carnival of light ’Tilda’ portugalinpodengo, pieni, lyhytkarvainen Ohjaaja: Katja Äärilä Omistaja: Hanni Poijärvi/Katja Äärilä, 44p.
12. Jackxellent Hundred Volts ’Pina’ jackrussellinterrieri Ohjaaja: Krista Laukkanen Omistaja: Krista Laukkanen, 37p.

PARAS AGILITYKOIRA-MEDI

1. Bonachon Manzano ’Zip’ espanjavesikoira Ohjaaja: Taru Mäkinen Omistaja: Taru Mäkinen, 205p.
2. Caraydan Chile de Agua ’Ziki’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Terhi Hakala Omistaja: Terhi Hakala, 170p.
3. Kylini Wish Master ’Masteri’ parsonrussellinterrieri Ohjaaja: Anniina Aho Omistaja: Anniina Aho, 155p.
4. Caraydan Felix Felicis ’Flippi’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Mikko Hakala Omistaja: Mikko Hakala, 146p.
5. Bonachon Morouga ’Ali’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Anja Alanen Omistaja: Anja Alanen, 135p.
6. Bonachón Morich ’Naga’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Topi Mäkinen Omistaja: Topi Mäkinen, 108p.
7. Vahtivaaran Amanda ’Elma’ schapendoes Ohjaaja: Linda Virtanen Omistaja: Linda Virtanen, 65p.
8. Caraydan Que Bicho ’Älli ’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Terhi Hakala Omistaja: Terhi Hakala, 37p.
9. Caraydan Rockii ’Sulo’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Tiina Väli-Mattila Omistaja: Tiina Väli-Mattila, 8p.

PARAS AGILITYKOIRA-MAXI

1. Something Like Army Brat ’Ross’ bordercollie; Ohjaaja: Janika Karenmaa Omistaja: Janika Karenmaa, 153p.
2. Nexocan Fuxia ’Pink’ saksanpaimenkoira Ohjaaja: Helena Heino Omistaja: Marjo Heino, 138p.
3. Something Like Extra Power ’Bolt’ bordercollie Ohjaaja: Janika Karenmaa Omistaja: Janika Karenmaa, 122p.
4. Myytin Aseistariisumistyyli ’Peli’ bordercollie Ohjaaja: Reetta Pirttikoski Omistaja: Reetta Pirttikoski, 100p.
5. Dido fom Cranberry Cottage ’Lilo’ bordercollie Ohjaaja: Mia Koivisto Omistaja: Mia Koivisto/Janika Karenmaa, 65p.
6. Topikan De Ville ’Urho’ partacollie Ohjaaja: Marianna Vähä-Ettala Omistaja: Marianna Vähä-Ettala, 62p.
6. Overdo Kiri ’Ilo’ bordercollie Ohjaaja: Tanja Pitkänen Omistaja: Tanja Pitkänen, 62p.
8. Nexocan Halo ’Hippu’ saksanpaimenkoira Ohjaaja: Helena Heino Omistaja: Marjo Heino, 58p.
9. Empathicas Wishmaster ’Rufus’ australiapaimenkoira Ohjaaja: Reija Savila Omistaja: Reija Savila, 55p.
10. Qma Kipinä ’Kip’ bordercollie Ohjaaja: Heli Räsänen Omistaja: Heli Räsänen, 50p.
11. Something Like Campi DellOrrore ’Ira’ bordercollie Ohjaaja: Markus Raitanen Omistaja: Markus Raitanen & Janika Karenmaa, 49p.
12. Something Like Extreme Speed ’Pingu’ bordercollie Ohjaaja: Tiina Kangas Omistaja: Tiina Kangas ja Janika Karenmaa, 40p.
13. Nexocan Galdr ’Fifi’ saksanpaimenkoira Ohjaaja: Helena Heino Omistaja: Marjo Heino, 31p.
15. Tämä On Geisha ’Diva’ belgianpaimenkoira, malinois Ohjaaja: Tanja Pitkänen Omistaja: Elina Juusela, 16p.
17. Foogel Cloe Cantante ’Sylvi’ lagotto romangnolo Ohjaaja: Anne Friman Omistaja: Anne ja Markku Friman, 10p.

PARAS TOTTELEVAISUUSKOIRA

1. Harvahampaan Go For Succes”Saku” slk noutaja, ohjaaja ja omistaja Emmi Kiviluoma, 28p.
2. Foolproof Impressive Eagle Ohjaaja ja omistaja Virpi Vesanen, 21p.
3. Hellevillan Kastehelmi ”Kiia”, Vehnäterrieri, ohjaaja ja omistaja Liisa Niemeläinen, 18p.
4. Beast ”Piru”, Belgianpaimenkoira Malinois, ohjaaja ja omistaja Emmi Kiviluoma, 16p.
5. Something Like Extra Power ”Bolt”, Bordercollie, ohjaaja ja omistaja Janika Karenmaa, 14p.
6. Tämä on Geisha ”Diva”, Belgianpaimenkoira Malinois, 6p.

VUODEN TOKO-TULOKAS

1. Foolproof Impressive Eagle, ohjaaja ja omistaja Virpi Vesanen, 21p..
2. Tämä on Geisha ”Diva”, ohjaaja ja omistaja Elina Juusela, 6p.

VUODEN RALLY-TOKOKOIRA 2016

1. Vehnäterrieri Hellevillan Kastehelmi ”Kiia”, 31p., omistaja ja ohjaaja Liisa Niemeläinen
2. Espanjanvesikoira Nadador Café Dulce ”Ansa”, 22p., omistaja ja ohjaaja Miia Hellsten
3. Länsigöötanmaanpystykorva Kompiaisen Draamaa Tarjolla ”Viima”, 17p., haltija ja ohjaaja Elisa Haatainen
4. Belgianpaimenkoira laekenois Eloketun Aaroninparta ”Huuki”, 13p., omistaja ja ohjaaja Iiris Mäki-Jaakkola
5. Australianpaimenkoira Empathica’s Wishmaster ”Rufus”, 13p., omistaja ja ohjaaja Reija Savila
6. Keskikokoinen karkeakarvainen portugalinpodengo Vehkakallion Candida ”Keiju”, 9p., omistaja ja ohjaaja Iiris Mäki-Jaakkola
7. Pitkäkarvainen collie Say Wuf Hacker Hope ”Neo”, 4p., omistaja ja ohjaaja Ulla Lahtinen

VUODEN 2016 RALLY-TOKO TULOKAS

1. Australianpaimenkoira Empathica’s Wishmaster ”Rufus”, 13p., omistaja ja ohjaaja Reija Savila

PARAS PK-KOIRA

1. Bordercollie Something Like Army Brat ”Ross”, ohjaaja ja omistaja Janika Karenmaa, 20p.
2. lk. Hollanninpaimenkoira Kare-Saran Ålalaa ”Rakel”, ohjaaja ja omistaja Susanna Mattila, 19p.
3. Belgianpaimenkoira MalinoisTämä on Geisha ”Diva”, ohjaaja ja omistaja Elina Juusela, 8p.
4. Australianpaimenkoira Emphatica’s Wishmaster ”Rufus”, ohjaaja ja omistaja Reija Savila, 1p.
4. Bordercollie Qma Kipinä ”Kip”, ohjaaja ja omistaja Heli Räsänen, 1p.

KIERTOPALKINNOT

-Emmin pytty:

Tämä on Geisha ”Diva”, ohjaaja ja omistaja Elina Juusela

-Apon innostuspokaali:

Annu Yläjä

-Röllipatsas:

Tiina Puisto

-Sisupussi-skool:

Ulla Lahtinen

-Agilityextra:

Helena Heino

-Junnupalkinto:

Julia Seikkula

-Puheenjohtajien pokaali:

Something Like Army Brat ”Ross” ja Janika Karenmaa

-Ipin kippo:

Something Like Army Brat, omistaja Janika Karenmaa

PALKINNOT JA KUNNIAMERKIT

Suomen Kennelliiton ansiomerkit:

Hopea: Mirja Elkomaa-Tikkanen, Jorma Tikkanen

Kannustuspalkinnot:

Jonna Sirkki, Reija Savila, Marjo Karhunsaari, Laura Rantanen,

Ansiomerkit:

Pronssi: –

Hopea:

Anja Alanen, Sanna Mäkinen, Tanja Pitkänen

Kulta:

Heidi Rismala,

Agilitymerkit

Pronssi:

Noora-Stiina Kekki, Maiju Valtonen

Hopea:

Marjo Heino, Kaisa Laukkanen,

Kulta: –

Luokkanousijat

Luokkanousut 2-luokkaan:

Mighty Mischiefer Emil Eagle ’Nemo’ jackrussellinterrieri Ohjaaja: Krista Laukkanen Omistaja: Krista Laukkanen
Sinacria Carnival of light ’Tilda’ portugalinpodengo, pieni, lyhytkarvainen Ohjaaja: Katja Äärilä Omistaja: Hanni Poijärvi/Katja Äärilä
Caraydan Que Bicho ’Älli ’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Terhi Hakala Omistaja: Terhi Hakala
Caraydan Rockii ’Sulo’ espanjanvesikoira Ohjaaja: Tiina Väli-Mattila Omistaja: Tiina Väli-Mattila
Qma Kipinä ’Kip’ bordercollie Ohjaaja: Heli Räsänen Omistaja: Heli Räsänen
Overdo Kiri ’Ilo’ bordercollie Ohjaaja: Tanja Pitkänen Omistaja: Tanja Pitkänen
Empathicas Wishmaster ’Rufus’ australiapaimenkoira Ohjaaja: Reija Savila Omistaja: Reija Savila
Nexocan Halo ’Hippu’ saksanpaimenkoira Ohjaaja: Helena Heino Omistaja: Marjo Heino
Dido fom Cranberry Cottage ’Lilo’ bordercollie Ohjaaja: Mia Koivisto Omistaja: Mia Koivisto/Janika Karenmaa

Luokkanousut 3-luokkaan:

After Barnakin Enchant Moon ’Lumo’ parsonrussellinterrieri Ohjaaja: Anniina Aho Omistaja: Anniina Aho ja Juha Välttilä
Vahtivaaran Amanda ’Elma’ schapendoes Ohjaaja: Linda Virtanen Omistaja: Linda Virtanen
Something Like Campi DellOrrore ’Ira’ bordercollie Ohjaaja: Markus Raitanen Omistaja: Markus Raitanen & Janika Karenmaa
Nexocan Galdr ’Fifi’ saksanpaimenkoira Ohjaaja: Helena Heino Omistaja: Marjo Heino
Foogel Cloe Cantante ’Sylvi’ lagotto romangnolo Ohjaaja: Anne Friman Omistaja: Anne ja Markku Friman
Something Like Extra Power ’Bolt’ bordercollie Ohjaaja: Janika Karenmaa Omistaja: Janika Karenmaa
Foogel Terracotta ’Zara’ lagotto romangnolo Ohjaaja: Emma Beckingham Omistaja: Emma Beckingham

Stipendit

Agilityjaoston stipendit

Taru Mäkinen, Anja Alanen
Junnujaoston ja agilityjaoston yhteinen stipendi
Helena Heino

Junnujaoston stipendit

Emma Beckingham

Tokojaoston stipendit

Liisa Niemeläinen
Heli Grönroos
Ilkka Sten

 

VUOSIKOKOUKSESSA 29.2.2016 PALKITTAVAT KOIRAT

(VUODEN 2015 ANSIOSTA)

Lue lisää